Työttömyys vähenee ripeästi Varsinais-Suomessa

Työttömien määrän väheneminen on toiseksi ripeintä Varsinais-Suomessa heti Satakunnan jälkeen. Työttömyys on vähentynyt Varsinais-Suomessa 2000 henkilöllä eli 8,1 prosentilla viime heinäkuuhun verrattuna. Työttömyyden väheneminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden 2004 kesästä lähtien riippumatta siitä, että heinäkuun aikana työttömien määrä lisääntyi 1200 henkilöllä. Tämä jokavuotinen ilmiö johtuu muun muassa määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun lopussa maakunnan työvoimatoimistoissa kaikkiaan 2400 kappaletta, mikä on yli puolet enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla teollisuuden, tekniikan ja hoitotyön aloilla sekä myyntityössä.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2005, siirry lehtiartikkeliin