Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2005

PT povaa ripeää kasvua

Suomen maantieteellistä sijaintia pidetään usein turhan syrjäisenä. Kun otetaan kuitenkin huomioon nykyinen öljyn maailmanmarkkinahinnan ennätyksellinen taso, ei Suomen sijainti ole täysin lohduton. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikön Eero Lehdon mukaan Suomelle on hyötyä siitä, että sen naapurissa on kaksi öljynviejämaata.
– Öljyn hinnan vaikutus kansantalouteen riippuu myös kauppasuhteista öljynviejämaihin. Suomi pystyy kompensoimaan öljyn korkean hinnan aiheuttamaa rasitusta Venäjän ja myös Norjan naapurina. Pohjois-Amerikka on tässä suhteessa huomattavasti haavoittuvaisempi, Lehto sanoo.
Palkansaajien tutkimuslaitos uskoo Suomen bruttokansantuotteen kasvavan ensi vuonna peräti 3,9 prosenttia. Suomen viennin uskotaan kasvavan ensi vuonna 6,7 prosenttia. Erityisen ripeästi viennin uskotaan kasvavan Venäjälle ja Kiinaan, missä talouskasvu liikkuu aivan eri sfääreissä kuin EU-maissa.

Lähde: Turun Sanomat 26.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Automotive pestaa 150 uutta autontekijää

Uudenkaupungin autotehdas ottaa 150 uutta työntekijää, kun autojen tuotantoa kasvatetaan nykyisestä vajaasta sadasta 150 autoon päivässä. Kaikki vielä lomautettuna olevat 150 henkilöä on kutsuttu takaisin töihin ja heistä noin 100 on palaamassa. Osa on ilmoittanut jäävänsä opinto- ja perhevapaille. Kaikkiaan tämä lisää Valmet Automotiven henkilöstöä 250:llä eli nykyisestä 850:stä 1 100:aan.
– Odotamme, että tämä tilanne jatkuu muutamia vuosia, vaikka mitään varmaa ennustetta ei voikaan antaa, sanoo autotehtaan toimitusjohtaja Tapio Kuisma. Yhteistyönäkymät Porschen kanssa näyttävät joka tapauksessa hyvin positiivisilta. Vuodesta 1997 jatkunut asiakassuhde on kasvattanut luottamusta.

Lähde: Turun Sanomat 26.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Ruotsalainen Svenska Cellulosa vähentää 3 600 työntekijää

Ruotsalainen metsäteollisuusyritys Svenska Cellulosa SCA aikoo vähentää työvoimaansa 7 prosentilla eli 3 600 henkilöllä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 1,5 miljardin Ruotsin kruunun (160 miljoonan euron) vuotuiset kustannussäästöt vuodesta 2008 lähtien. SCA:n säästöohjelma sisältää tehtaiden sulkemisia ja siirtoja. Ne iskevät sekä SCA:n pakkaus- että pehmopaperitehtaisiin Euroopassa, jossa yhtiöllä on tuotantoa useissa eri maissa. Mm. hygieniatuotteiden tuotantoa siirtyy Länsi-Euroopasta halvempiin itäisen Euroopan maihin, yhtiö kertoi tiedotteessaan. Yhtiö ei kertonut tiedotteessaan tarkemmin, mihin tehtaisiin leikkaukset kohdistuvat. Yhtiön edustaja kertoi kuitenkin työpaikkoja menee ainakin Ruotsista, Britanniasta, Tanskasta, Saksasta ja Hollannista.

Lähde: Turun Sanomat 26.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Nordea palkkaa 200 uutta työntekijää

Pohjoismaisen pankkikonserni Nordea panostaa palveluun. Yhtiö aikoo palkata vuoden 2006 loppuun mennessä pari sataa uutta henkilökohtaista pankkineuvojaa ja sijoitusasiantuntijaa. Kaikki työpaikat eivät tule kuitenkaan avoimeen hakuun, sillä osa uusista tehtävistä täytetään sisäisellä haulla. Uusi panostus ei myöskään lisää konsernin työntekijämäärää, sillä pankin työntekijöistä eläköityy kiivaaseen tahtiin lähivuosina. Pankin luotonanto kasvoi keskiviikkona julkistetun osavuosituloksen mukaan 13 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Kasvu nosti pankin palkkiotuottoja, jotka lisääntyivät melkein viidenneksellä. Kasvun odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna, kun yleiset taloudelliset näkymät ovat Nordean kotimarkkinoilla suotuisat. Kilpailu on kuitenkin kireää, ja marginaaleihin kohdistuu edelleen suuria paineita, pankki ennustaa.

Lähde: Turun Sanomat 25.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Nanso lakkauttaa Parkanon tehtaan

Vaatevalmistaja Nanso aloittaa yt-neuvottelut Parkanon yksikössään. Yhtiö harkitsee myös tehtaan lopettamista, ellei sille löydy jatkajaa. Syinä ovat Nanson mukaan kiristynyt kilpailu vaatemarkkinoilla ja alan kausiluonteinen toimintatapa. Neuvottelut koskevat 29:ää työntekijää trikoovaatetuotannossa. Nanson mukaan heidän kanssaan keskustellaan irtisanomisten lisäksi muistakin mahdollisuuksista, kuten lomautuksista ja osa-aikaistamisesta. Yritys aikoo keskittää tuotantonsa Nokian ja Tampereen talousalueelle.

Lähde: Turun Sanomat 25.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Elinkeinoelämä kaipaa kipeästi lisää ammattilaisia

Sosiaali-, hoito- ja teollisuusalat ovat lähivuosina pulassa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Alueyhteyshenkilö Kari-Matti Koittola Taloudellisesta tiedotustoimistosta sanoo ongelmana olevan, että ammattitaitoista työvoimaa kaivataan nopeasti lisää, mutta ammatillisen koulutuksen arvostus on heikkoa. Suomalaisen elinkeinoelämän tiedotustoimisto seuraa sekä nuorten asenteissa että yritysten toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Koittola puhui tiistaina Turun kaupungin ja Taloudellisen tiedotustoimiston järjestämässä elinkeinoelämän tulevaisuutta ja ammatillista koulutusta käsittelevässä seminaarissa. Hän huomauttaa, ettei nuorten ammatinvalintaohjaus koske ainoastaan kouluja tai yrityksiä, vaan laajemminkin yhteiskuntaa.
– Tietyillä aloilla on jo tiedostettu, että työmarkkinoilta poistuu väkeä entistä nopeammin. Mutta muutoksen todellista rajuutta ei ole oikein vielä ymmärretty. Meillä ei ole varaa päästää yhtään nuorta peruskoulun jälkeen koulutuksen ulkopuolelle, Koittola varoittelee.
Koittola korostaa, että myös vanhempien tietoja ammatillisesta koulutuksesta on päivitettävä. Hänen mukaansa monet uusista ammattinimikkeistä eivät välttämättä kerro vanhemmille, mistä työssä on kyse. Ammatillista koulutusta ei nähdä yhtä arvokkaana ja varmana työllistäjänä kuin korkeakoulututkintoa.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyys vähenee ripeästi Varsinais-Suomessa

Työttömien määrän väheneminen on toiseksi ripeintä Varsinais-Suomessa heti Satakunnan jälkeen. Työttömyys on vähentynyt Varsinais-Suomessa 2000 henkilöllä eli 8,1 prosentilla viime heinäkuuhun verrattuna. Työttömyyden väheneminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden 2004 kesästä lähtien riippumatta siitä, että heinäkuun aikana työttömien määrä lisääntyi 1200 henkilöllä. Tämä jokavuotinen ilmiö johtuu muun muassa määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun lopussa maakunnan työvoimatoimistoissa kaikkiaan 2400 kappaletta, mikä on yli puolet enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla teollisuuden, tekniikan ja hoitotyön aloilla sekä myyntityössä.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Talous vetää työllisyyttä kasvuun

Hallituksen tavoite lisätä työllisyyttä 100 000 hengellä vuoteen 2007 mennessä ei näytä toteutuvan, vaikka tilanne on kääntynyt aikaisempaa parempaan suuntaan. Jos työllisyys vastaisuudessa lisääntyisi samaa vauhtia, se vaatisi selvästi suuremman talouskasvun kuin mitä nyt on odotettavissa. Työllisyyden vauhdittuminen alkoi näkyä selvemmin jo loppuvuodesta ja kiihtyi alkuvuonna. Tammikuun ja kesäkuun välillä töissä on ollut 39 000 ihmistä enemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuussa luku kuitenkin notkahti 34 000:een. Myös työttömyysasteen väheneminen 7,8:sta 7,3 prosenttiin yhdessä vuodessa on tavallista suurempi nytkähdys. Työttömien määrä väheni viime heinäkuusta 15 000:lla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 197 000. Työllisten määrä ei kuitenkaan kasvanut samaa tahtia kuin työttömyys väheni. Työllisten määrä nousi 4 000 hengellä, mikä tarkoitti työllisyysasteessa 0,1 prosenttiyksikön parannusta 70,7 prosenttiin. Työvoimaan kuulumattomien osuus nousi lähes 2 prosenttiyksikköä, kun erityisesti opiskelijoiden määrä kasvoi. Avoimien työpaikkojen määrä on työministeriön mukaan noussut vuodessa 19 000:sta 23 000:een.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Telakoilla tarvitaan vuodenvaihteessa 10 000 uutta työturvallisuuskorttia

Kaikilla telakoilla ja meriteknisessä teollisuudessa työskentelevillä on vuoden 2006 alusta lähtien oltava työturvallisuuskortti.
– Kun vaatimus koskee sekä telakoiden omaa väkeä että alihankkijoiden työntekijöitä, on työturvallisuuskortti oltava ensi tammikuun alussa 20 000 henkilöllä, laski ammattilaisen väylä -projektin koordinaattori Ismo Haapala.
Hän avasi työturvallisuuteen keskittyneen telakkaseminaarin Uudessakaupungissa tiistaina. Kortti on nykyisin noin puolella telakan portista töihin menevällä. Sen saa käymällä työpäivän mittaisen turvallisuuskurssin. Haapala laski, että 10 000 henkilön kurssitus kurssimaksuineen ja palkkakuluineen maksaa noi 2,5 miljoonaa euroa. Raha saadaan takaisin työtapaturmien vähenemisenä.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

Foxconn lopettaa Hollolan tehtaan

Matkapuhelinosien sopimusvalmistaja Foxconn keskittää Suomessa tuotantonsa Lahteen. Yhtiö ilmoitti tiistaina lopettavansa Hollolan-tehtaansa asteittain vuoden loppuun mennessä. Irtisanominen koskee 45:tä toimihenkilöä ja 245:ttä työntekijää. Lisäksi on tiedossa, että syksyn mittaan päättyy noin 300 määräaikaista työsuhdetta. Varatoimitusjohtaja Timo Harjun mukaan Suomessa ei enää pysty valmistamaan kilpailukykyisesti keskihintaisiakaan matkapuhelimia. Väkeä tarvitaan vain runsaat puolet nykyisestä, kun tuotanto keskittyy teknisesti vaativampiin laitteisiin ja samalla lyhyempiin sarjoihin.

Lähde: Turun Sanomat 24.8.2005, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit