Osa- ja määräaikaiset työsuhteet lisääntyivät kesäkuussa

Valtakunnallisesti työllisyys parani kesäkuussa, mutta yhä useampi työsuhteista on osa- tai määräaikaisia. Kesäkuussa työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan 40 000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Osa- tai määräaikaisia työsuhteita oli kuitenkin 47 000 enemmän. Palkansaajia oli viime vuotta enemmän, mutta yrittäjiä vähemmän. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työvoimatoimistoihin yhteensä 29 000 eli 6 000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Naisten työllisyys parani miehiä nopeammin, mutta naisia on silti edelleen hiukan enemmän työttömänä kuin miehiä. Naisten työllisyysaste kasvoi 1,6 prosenttia ja miesten 0,3 prosenttia. Työpaikat lisääntyivät etenkin rakentamisessa ja palvelualoilla. Työttömyysaste pysyi käytännössä ennallaan. Se oli nyt 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,9 prosenttia.
Syntyneiden uusien työpaikkojen määrä jäi pääministeri Matti Vanhasen (kesk) hallituksen toimikauden puolivälissä kesäkuussa selvästi hallituksen tavoitetta pienemmäksi. Työllisten määrä nousi kesäkuussa 39 000 henkeä suuremmaksi kuin kaksi vuotta sitten. Hallitus asetti kesäkuussa 2003 hyväksytyssä hallitusohjelmassa tavoitteekseen 100 000 uuden työpaikan syntymisen vuoteen 2007 mennessä.

Lähde: Turun Sanomat 27.7.2005, siirry lehtiartikkeliin