Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6 / 2005

Työttömyyden lasku edelleen nopeaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli kesäkuun lopussa 21 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden kesäkuusta 2 100 henkilöllä eli 9,1 prosentilla. Tämä vähennys oli ripeintä koko maassa. Työttömyyden lasku on jatkunut yhdenjaksoisesti vuoden 2004 kesästä lähtien. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 1 600 henkilöllä samaan tapaan kuin kesäkuussa yleensä tapahtuu: esimerkiksi määräaikaisia työsuhteita päättyy ja vastavalmistuneet opiskelijat tulevat työmarkkinoille löytämättä heti sopivaa työtä.
Kesäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,3% (9,8 % , 6/2004) ja koko maassa 10,7 % (11,1 % , 6/2004). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan neljänneksi pienin Uudenmaan ja eteläisen Pohjanmaan (Vaasan ja Seinäjoen seudut) jälkeen.

Kesäkuun lopussa oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 2 200 kappaletta eli lähes puolet enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja on 29% enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä on lisääntynyt erityisesti tekniikan alan töissä, metallialalla ja sähkötyössä. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna kesäkuun aikana 5 400 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 2 700.

Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet erityisesti nuoret, sillä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni lähes 20 prosentilla 2 600 henkilöön vuoden takaisesta. Kesäkuun aikana määrä tosin kasvoi 500 henkilöllä kauteen liittyvistä syistä. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on edelleen vaikeaa. Yli vuoden työttömänä olleiden lukumäärä kasvoikin 3 prosentilla 5 500 henkilöön. Naisten työttömyys kasvoi 8 prosentilla.

Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa pääammattiryhmissä lukuun ottamatta monia akateemisia ammatteja. Erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityössä (-480 henkilöä/ -22 %), talonrakennustyössä (-140 henkilöä/ -14 %) sekä hotelli- ja ravintola-alalla työttömyys väheni voimakkaasti.

Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa kesäkuun lopussa 5 600 henkilöä, eli 7 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksessa oli kesäkuun lopussa 2 400 henkilöä parantamassa valmiuksiaan työmarkkinoille. Valtion, kuntien tai yksityisen sektorin tukityöllä oli puolestaan työllistetty 2 000 henkilöä. Työmarkkinatuella työharjoittelussa oli 600 ja vuorottelupaikkaan työllistettynä 380 henkilöä. Työhallinnon toimenpiteissä on yhteensä 2,4 % työvoimasta.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2005