Kuukausittaiset arkistot: kesäkuu 2005

Turun ammattikorkeakoulu ryhtyy analysoimaan yrityksiä

Turun ammattikorkeakoulu käynnistää parhaillaan hanketta, jossa tehdään pk-yrityksille yritysanalyyseja maksutta. Opetusministeriön tukeman hankkeen tarkoituksena on paitsi tuottaa Varsinais-Suomen pk-yrityksille tietoa kannattavuudestaan myös kerätä materiaalia opetuksen pohjaksi ammattikorkeakoululle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on projektinvetäjä Jukka Rantalan mukaan palauttaa pk-yrityksiin sitä osaamista ja tietoa, joka aikoinaan valui yrityksistä, kun laskentatoimea alettiin ulkoistaa. Hankkeeseen mukaan lähteville yritykselle lasketaan tunnusluku, jolla voidaan riittävän suureen aineistoon verrattuna tarkastella omaa kannattavuutta.
– Usein tällaiset analyysit ovat niin kalliita, ettei yrityksillä välttämättä ole varaa niihin. Analyysi voi kuitenkin pelastaa yrityksen konkurssilta, Rantala sanoo.
Normaalisti analyysien hinnat vaihtelevat laajuudesta, sisällöstä ja vertailuaineistosta riippuen sadoista useisiin tuhansiin euroihin. Turun amk:n analyysissa yritykset lohkotaan ryhmiin ja niille lasketaan vertailulukuja omalta alalta. Turun amk:n hankkeessa työskentelee rahoituksen ja laskennan opiskelijoita. Tällä hetkellä ministeriön 50 000 euron ja ammattikorkean oman rahoituksen turvin uskotaan päästävän ensi maaliskuuhun saakka. Rantalan mukaan kaikki halukkaat yritykset pääsevät mukaan.

Lähde: Turun Sanomat 30.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Pk-yritysten kannattavuus parani

Pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuus koheni hieman viime vuonna, vaikka yritysten keskimääräinen kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Pk-yritysten kannattavuus pysyi kuitenkin kaikkien yritysten tasoa hieman alhaisempana, ilmenee Tilastokeskuksen keskiviikkona julkaisemista ennakkotiedoista. Tarkempia tietoja yritysten kannattavuuden syistä Tilastokeskus lupaa vasta vuodenvaihteessa, kun Yritystoiminnan tulos ja taseet 2004 -tutkimus ilmestyy.

Lähde: Turun Sanomat 30.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Metsäteollisuus sai läpi kaksi kolmasosaa tavoitteestaan

Metsäteollisuus arvioi saaneensa läpi kaksi kolmannesta keskeisestä säästötavoitteesta, jonka se asetti työehtoneuvottelukierrokselle. Teollisuus tavoitteli joulun ja juhannuksen seisokkien poistolla, ulkopuolisen työvoiman käytön helpotuksilla sekä työaikajärjestelyillä yhteensä 150 miljoonan euron vuosittaisia säästömahdollisuuksia. Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Timo Porasen mukaan todelliset säästöt nähdään vasta, kun nyt saavutettua neuvottelutulosta päästään soveltamaan käytäntöön.
– Karkeasti voi arvioida, että tavoitteesta toteutui kaksi kolmannesta, Poranen totesi keskiviikkoiltana.
Porasen mielestä sopu merkitsee, että suomalainen paperiteollisuus kuroo kiinni osan kilpailijoiden etumatkasta. Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen (sd) puolestaan myönsi, että ”sitä ei saavutettu, mitä tavoiteltiin”.
– Kyllähän tämä pitää sisällään aiempaan sopimukseen verrattuna jonkin verran heikennyksiä. Kokonaisetu huomioon ottaen me kuitenkin päädyimme siihen, että olemme valmiit tämäntyyppiseen ratkaisuun.
Neuvottelutulos perustuu keskeisiltä osilta valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen viime viikolla antamaan sovintoehdotukseen, jonka Paperiliitto kertaalleen hylkäsi. Alalle on tulossa kolmivuotinen sopimus, jonka palkankorotukset vastaavat tulosopimuksen tasoa. Kolmannen vuoden palkoista sovitaan erikseen. Keskiviikkona hiottiin sanamuotoja lähinnä siitä, millä ehdoilla tehtailla voidaan käyttää Paperiliiton ulkopuolista työvoimaa siivouksessa ja kunnossapitotöissä. Joulun ja juhannuksen työehdot eivät muuttuneet Saloniuksen sovintoehdotuksesta. Pyhiä koskevat seisokit poistuvat. Työaikamuutokset päätettiin laittaa vielä työryhmiin. Tehtaat käynnistyvät perjantaina heti, kun osapuolten päättävät elimet ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Koneiden ylösajo saattaa kestää jopa viikon ennenkuin normaaliin tuotantovauhtiin ja laatuun ylletään.

Lähde: Turun Sanomat 30.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Yliopistojen hakijamäärä aleni

Syksyllä alkavaan yliopistokoulutukseen on ollut hieman vähemmän hakijoita kuin viime vuonna. Yliopistoon pyrki kevään ja kesän aikana noin 60 000 henkeä, mikä on parisen tuhatta vähemmän kuin vuosi sitten, kerrotaan Opetushallituksesta. Vain liikunta- ja lääketieteellinen ala sekä musiikki ja terveystieteet näyttivät kasvattaneen hakijamääriään viime vuodesta.

Lähde: Turun Sanomat 30.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Rajavartijat saivat pieniä muutoksia palkkauudistukseen

Rajavartijoiden ja Rajavartiolaitoksen uusi työehtosopimus noudattelee tulopoliittisen sopimuksen palkkalinjauksia. Palkkausuudistukseen tehtiin tarkistuksia ja vartijat säilyttävät osan rajaseutulisistään. Sopimus varmisti sen, että hallitus peruu lakiesityksensä, joka olisi mahdollistanut lakosta huolimatta rajatarkastukset elokuussa Helsingissä pidettävien yleisurheilun MM-kisojen aikana. Rajalakon lopettamisesta sovittiin tiistaina hieman ennen puolta yötä, kun Rajavartioliitto ja Rajavartiolaitos hyväksyivät valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen sopimusesityksen. Asiallisesti sopimus on tehty. Työntekijöiden pitää kuitenkin saada ratkaisulle Rajavartioliiton liittokokouksen hyväksyntä. Vartijoiden palkankorotukset ovat tuloratkaisun mukaisia. Sopimus kestää 30.09.2007 saakka. Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2008.

Lähde: Turun Sanomat 30.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Turku toivoo bioalan tutkimuskeskuksen jakamista puoliksi Helsingin kanssa

Turku ja Helsinki käyvät parhaillaan kädenvääntöä Suomeen suunnitteilla olevasta molekyylilääketieteen tutkimuskeskuksesta. Turku toivoo kaksinapaista mallia, jossa keskus jaettaisiin Turun ja Helsingin kesken kaupunkien vahvuuksien mukaan. Näin Turkuun tulisi muun muassa biotutkimuksen analyysitoiminta ja Helsinkiin sijoitettaisiin soveltava tutkimus.Helsingin yliopistossa ei täysin tasa-arvoista, kahden pääpaikan mallia sellaisenaan allekirjoiteta.
Tarkemmat tiedot molekyylilääketieteen tutkimuskeskuksesta selviävät Opetusministeriön esityksestä, joka julkistetaan ennen syksyä. Julkisuuteen tulleissa tiedoissa tutkimuskeskuksessa olisi 200 tutkijanpaikkaa. Määrästä puolet olisi huippututkijoita ulkomailta.

Lähde: Turun Sanomat 29.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Ensimmäinen fuusiovoimala rakennetaan Ranskaan

Maailman ensimmäinen fuusiovoimala rakennetaan Cadaracheen Etelä-Ranskaan. Kansainvälisen koefuusiovoimalahankkeen ITER:n osanottajat sopivat tiistaina Moskovassa koevoimalan sijoituspaikasta. Euroopan unionin, Venäjän, Japanin, Yhdysvaltojen, Kiinan ja Etelä-Korean sopimus päätti pitkään jatkuneen kiistan voimalan rakentamispaikasta. Voimalan sijoituspaikkaratkaisu avaa tien käytännössä ehtymättömän energialähteen tarjoavan fuusioenergian valjastamiseen. Lopullinen rakentamissopimus pyritään EU:n tiede- ja tutkimuskomissaarin Janez Potocnikin mukaan tekemään mahdollisimman nopeasti.

Lähde: Turun Sanomat 29.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Tilauksia odotetaan myös Suomeen

Kansainvälisenä yhteishankkeena Ranskaan rakennettavasta ensimmäisestä voimalaitoskokoluokan fuusioreaktorista odotetaan tilauksia Suomeenkin. Odotukset ovat suurimmat Outokummussa, joka on osoittanut vahvuutensa suprajohteiden kehittäjänä ja toimittajana. Suomalaisten yritysten odotetaan voivan saada töitä myös fuusioreaktorin suunnittelusta ja reaktorin sisäosien vaativien metallirakenteiden toimituksista. Suomessa on valmistauduttu hyvin fuusioreaktorihankkeeseen ja pyritty pitämään huolta yritysten kilpailukyvystä kansainvälisessä suurhankkeessa, vaikka kuuden osapuolen yhteishanke onkin edennyt takkuisesti. Odotuksia kasvattaa Suomessa sekin, että ranskalainen ydinlaitosalan jättiläinen Framatome on jo yhteistyössä monien suomalaisten yritysten kanssa rakentaessaan uutta ydinvoimalayksikköä Eurajoen Olkiluotoon. Suomalaisille avautuu Olkiluoto-projektissa mahdollisuus solmia hyödyllisiä suhteita ja osoittaa ydinenergia-alan osaamistaan.

Lähde: Turun Sanomat 29.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Teollisuus odottaa koneiden suoltavan paperia jo torstaina

Paperikoneiden uskotaan käynnistyvän torstaina tai viimeistään perjantaina, jos kuusi viikkoa kestänyt riita paperiteollisuuden työehdoista saadaan sovittua tiistaina kaavaillussa aikataulussa. Työntekijöitä edustavan Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen (sd) oli arviossaan varovaisempi ja uskoi ensimmäisten paperimetrien valmistuvan perjantaina, jos kaikki sujuu toivotulla vauhdilla. Neuvottelut paperialan työkiistasta keskeytettiin tiistaina hieman ennen iltakahdeksaa. Niitä sovittiin jatkettavan valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen johdolla tänään aamupäivällä. Ilmapiiri neuvottelujen päättyessä oli toiveikas. Osapuolet vakuuttelivat, että edistystä yhdeksässä tunnissa oli saavutettu. Valtakunnansovittelijan toimistossa olivat tiiviisti mukana koko päivän jälleen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen (sd) ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinajohtaja Seppo Riski.

Lähde: Turun Sanomat 29.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

Kuluttajien luottamus talouteen hiipui

Kuluttajien luottamus talouteen hiipui kesäkuussa. Eniten synkkenivät odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyden kehityksestä. Kuluttajien usko omaan talouteensa oli kuitenkin edelleen vahva. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yleistä suuntaa mittaava luottamusindikaattori oli kesäkuussa pisteluvussa 8,8. Se on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa 13,5 alapuolella.
Teollisuuden luottamus tulevaan vahvistui kesän alussa, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton maanantaina julkaisemista tiedoista. Nousua selitti erityisesti varastojen supistuminen. Sen taustalla on metsäteollisuuden työnseisaus.
– Luottamusindikaattoria muodostettaessa pienten varastojen ajatellaan kuvaavan hyviä suhdanteita, EK:sta selvitettiin.
Teollisuuden luottamusindikaattori oli kesäkuussa 9, kun toukokuussa lukema oli -2. Pitkän ajan keskiarvo on 2.

Lähde: Turun Sanomat 28.6.2005, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit