Kuukausittaiset arkistot: huhtikuu 2005

Ensimmäisen työntekijän palkasta halutaan määräajaksi sivukulut pois

Suomen Yrittäjät haluaa helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Keinoksi järjestö nostaa palkan sivukulujen poistamisen parilta vuodelta. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus arvelee, että muutoksen myötä työllistyisi tuhansia henkilöitä.

Järventauksen mukaan järjestössä on hahmoteltu mallia, joka vapauttaisi ensimmäisen työntekijän palkkaavan yrittäjän työntekijän sivukuluista ensimmäisenä vuotena kokonaan, toisena helpotus kattaisi puolet kuluista. Kolmantena pitäisi jo pärjätä omillaan. Järventauksen mukaan malliin ei voi sisällyttää työllistämisvastuuta jatkossa, sillä se karsisi uskallusta työntekijän palkkaamiseen. Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Kirsi-Marja Kajanderin mukaan pysyvä työllistyminen olisi kuitenkin todennäköistä.

– Kahden vuoden aikana yrittäjä pystyy kehittämään toimintaa niin, että se jo vaatii työntekijän, Kajander sanoo.

Suomessa on 120 000 yksin yrittävää. Heistä 3 000:lle lähetettiin kysely työllistämisen esteistä. Peräti 78 prosenttia vastanneista arveli palkkaavansa työntekijän, jos sivukulut poistettaisiin kahden vuoden määräajaksi.

Lähde: Turun Sanomat 29.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Teknologiateollisuuden tilauskanta vahvassa kasvussa alkuvuonna

Suomen teknologiateollisuusyritysten liikevaihto on lähikuukausina kasvamassa selvästi viime vuoden vastaavasta ajasta, sillä tilauskehitys oli alkuvuonna vahvaa. Tammi-maaliskuussa tilauksia tuli euroissa mitattuna 14 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, selviää Teknologiateollisuus ry:n torstaina julkistamasta suhdannekatsauksesta. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa joulukuun loppua suurempi sekä elektroniikka- ja sähköteollisuudessa että kone- ja metallituoteteollisuudessa.

Katsauksesta selviää myös, että teknologiateollisuuden suomalaisyritysten henkilöstömäärä kasvaa voimakkaasti Kaukoidässä, Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Sen sijaan henkilöstömäärä supistuu niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa.

Kotimaassa henkilöstön määrä väheni viime vuoden aikana 3 000:lla yhteensä 206 000:een. Kotimaan väkimäärä kääntyi laskuun vuonna 2001, ja väkimäärän odotetaan muun muassa eläköitymisen vuoksi hieman vähenevän myös tänä vuonna. Uutta väkeä kuitenkin palkataan, sillä eläkkeelle jää nykyisin 5 000-6 000 teknologiateollisuuden työntekijää vuodessa.

Lähde: Turun Sanomat 29.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Suomalaisten työkyky hyvin kohtuullinen

Suomalaisten työntekijöiden työkyky on vähintään hyvin kohtuullinen, sillä lähes kaikkien työntekijäryhmien työkyky oli viime vuonna hyvä. Maatalousyrittäjien työkyky on hieman palkansaajia ja yrittäjiä heikompi, käy ilmi Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkijan Ari Peltoniemen tuoreesta tutkimuksesta. Iän karttuminen toki heikentää työkykyä, mutta ei kovin dramaattisesti.

Palkansaajilla oli selvästi enemmän sairauspoissaoloja kuin yrittäjillä tai maatalousyrittäjillä, vaikka palkansaajat arvioivat työkykynsä muita paremmaksi ja potivat melko harvoin lääkärin toteamia sairauksia tai vammoja. Tutkijan mukaan tätä selittävät mm. yrittäjätoiminnan sitovuus ja se, että palkansaajat saavat muista poiketen palkkaa lyhyiden sairauspoissaolojen aikana.

Maatalousyrittäjistä neljä viidestä uskoi harjoittavansa maataloutta vielä kahden vuoden kuluttua. Palkansaajat ja yrittäjät arvioivat yleisemmin kykenevänsä jatkamaan nykyammatissaan.

Yrittäjät ja varsinkin maatalousyrittäjät pitävät ruumiillista työkykyään selvästi huonompana kuin henkistä työkykyään. Palkansaajilla tätä eroa ei juuri ollut.

Lähde: Turun Sanomat 29.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Lounetilla reipasta kasvua

Elisa-konserniin kuuluvan tietoliikenneyhtiö Lounetin kasvu jatkui vuonna 2004. Lounet-konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 12,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen tilikauteen oli noin 14 prosenttia. Lounet-konserni investoi viime vuonna kolmella miljoonalla eurolla. Merkittävimmät investoinnit tehtiin laajakaistatuotannon kasvattamiseen.

– Uusasiakashankinnassa onnistuimme kireästä kilpailutilanteesta huolimatta hyvin, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Olavi Johansson. Johansson lupaa, että kuluvan vuoden aikana Lounet jatkaa voimakkaita panostuksia Turun talousalueelle, ja myös henkilöstömäärä tulee kasvamaan maltillisesti.

Lähde: Turun Sanomat 28.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Turun sosiaalitoimeen tulossa 33 uutta vakanssia

Turun sosiaalitoimi on saamassa kesäkuun alusta lähtien 33 uutta vakanssia. Sosiaalilautakunta päätti vakansseista keskiviikkona äänestyksen jälkeen. Lautakunnan saaman ehdotuksen mukaan vanhusten kotipalveluun olisi perustettu 21 uutta vakanssia. Loput kahdeksan vakanssia olisivat olleet perhetyöntekijöiden vakansseja. Sosiaalilautakunnan päätös matkaa vielä kaupunginhallituksen hallintojaoston hyväksyttäväksi.

Lähde: Turun Sanomat 28.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Olkiluotoa rakentamaan tarvitaan työvoimaa myös ulkomailta

Olkiluodon viidennen ydinvoimalan rakentamisen ja Länsirannikon teollisuuden saman aikaista työvoiman tarvetta ei pystytä täyttämään kotimaisin voimin.

– Väkeä on haettava myös ulkomailta, sanoo Adecco Finland Oy:n Länsi-Suomen aluepäällikkö Kaj Björkholm.

Adecco Finland on jo hankkinut henkilöstä Olkiluodon suurimmille pääurakoitsijoille. Nyt alkaa suomalaisen alihankkijaketjun henkilöstötarpeen imu.

Adecco Finland on sveitsiläisen 1957 perustetun Adeccon tytäryhtiö, joka aloitti toimintansa pääkaupunkiseudulle 1997. Adecco on maailman suurin henkilöstöratkaisuja tuottava yritys, jonka kautta työskentelee päivittäin 700 000 henkilöä. Björkholmin mukaan Adeccolla on Länsi-Suomessa satoja hakijoita. Koko Suomessa se työllistää päivittäin 1 500 henkilöä.

Suomessa vuokratyövoiman osuus on 0,5 prosenttia työvoimasta, muualla sitä on 3-4 prosenttia.

Lähde: Turun Sanomat 27.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Investoinnit suomalaisiin tehtaisiin uhkaavat vähetä

Suomalaisten metsäyhtiöiden investoinnit kotimaisiin tehtaisiin uhkaavat vähetä UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen mukaan, jos paperiteollisuuden kilpailukykyä ei onnistuta parantamaan.

– Parhaita tehtaita kehitetään Suomessa edelleen, mutta investoinnit huonompiin tehtaisiin ja koneisiin tulevat olemaan aika paljon rajoitetumpia koko teollisuudessa, jos emme löydä keinoja kilpailukyvyn nostoon. Kilpailukyvyn rapautuminen johtaa Suomessa siihen, että huonoimmat tehtaat häviävät väistämättä investointivertailussa ulkomaisille yksiköille.

Lähde: Turun Sanomat 27.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Työttömyys alenee Varsinais-Suomessa

Työttömyys alenee Varsinais-Suomessa juuri nyt nopeasti. Maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa oli 21 200 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysprosentti oli näin ollen 9,6, kun se maaliskuussa 2004 oli 10,1. Työttömiä oli 1 800 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Luvut selviävät Varsinais-Suomen TE -keskuksen tuoreimmasta työllisyysraportista.

Varsinais-Suomen työttömyysaste on maan neljänneksi pienin Uudenmaan, Vaasan ja Seinäjoen seudun jälkeen. Suomen työttömyysaste maaliskuussa oli 11 prosenttia. Erityisen nopeasti työllisyys on Varsinais-Suomessa parantunut metallialalla ja rakentamisessa, joissa työttömien määrä tipahti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna viidenneksellä.

Työttömyys alenee Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa. Parhain työllisyystilanne on Västanfjärdin ja Iniön seutukunnissa. Västanfjärdin työttömyysprosentti oli maaliskuussa 3,6 ja Iniön 2,5.

Lähde: Turun Sanomat 27.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3 / 2005

Metalliteollisuuden ja rakennustoiminnan työttömyyden lasku nopeaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli maaliskuun lopussa 21 200 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni viime vuoden maaliskuusta yli 1 800 henkilöllä eli 7,9 prosentilla. Tämä vähennys oli kärkipäässä koko maassa heti Satakunnan jälkeen. Työttömyyden lasku on jatkunut yhdenjaksoisesti vuoden 2004 kesästä lähtien. Erityisen nopeaa työttömyyden väheneminen on edelleen metallialalla ja rakennustoiminnassa.

Maaliskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,6% ja koko maassa 11,0 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan neljänneksi pienin Uudenmaan ja eteläisen Pohjanmaan jälkeen.

Maaliskuun lopussa oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 4 100 kappaletta eli saman verran kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä on lisääntynyt erityisesti talonrakennustyössä ,sähkötyössä, hoitoalalla sekä myös kaupallisessa työssä. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna maaliskuun aikana lähes 8 100 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 3 900.

Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet erityisesti nuoret, sillä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni 15 prosentilla 2 300 henkilöön. Sen sijaan pitkäaikais-työttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on edelleen vaikeaa.

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut lähes kaikissa pääammattiryhmissä kaupallista työtä sekä hallinto ja toimistotyötä lukuun ottamatta. Erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityön sekä talon-rakennustyön työttömyys väheni voimakkaasti.

Työttömyysaste on edelleen korkein Vakka-Suomen seutukunnassa (11,9 %) sekä Uudenkaupungin (14,8 %) kunnassa. Paras työllisyystilanne on puolestaan Turunmaan seutukunnassa (7,2 %) sekä Västanfjärdin (3,6 %) ja Iniön (2,5 %) kunnissa.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2005

Sauvakävelyssä esiinmarssii uusi elämystalous

Tekstiviestin yllätyksellinen läpimurto on tästä tyyppiesimerkki, mutta nyt myös sauvakävely eli Nordic walking on tartuttanut jo 12 prosenttia suomalaisista. Tuoreen tutkimuksen mukaan lajia harrastaa manner-Euroopassakin 3,5 miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä maailmalla on noin 3 000 sauvakävelyn ohjaajaa. Samaten salibandy tai sähly on hyvä skandinaavinen esimerkki tuotteistetun vapaa-ajan ja hyvinvointi-innovaatioiden läpimurrosta. Monien talous- ja tulevaisuudentutkijoiden mielestä elämystalous on seuraavan ison talousnousun veturi.

Lähde: Turun Sanomat 26.4.2005, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit