Tietojenkäsittelypalveluiden myyntiodotukset edelleen positiiviset

Tietojenkäsittelypalveluiden luottamusindikaattori notkahti hieman helmikuussa. Indikaattoria painoivat alas toteutuneen myynnin ja suhdannetilanteen heikentyneet saldoluvut. Luottamusindikaattori on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvossa ja sen trendi on ollut jo pidempään myönteinen.
Myynnin nousuvire jatkui edelleen. Myyntiodotukset säilyvät positiivisina ja myynnin kasvua povaa puolet yrityksistä. Hintakehityksessä ei ole nähtävissä merkkejä paremmasta.
Suhdannetilanne jatkui normaalina eikä merkkejä käänteestä ole nähtävissä. Suhdannetilanne koetaan kuitenkin positiivisempana kuin palvelualoilla yleensä. Yritysten henkilöstön määrä on ollut pienessä kasvussa. Lähikuukausina neljäsosa vastanneista näkee mahdollisuuden työvoiman palkkaamiseen.

Lähde: Tietoalojen liitto, suhdannebarometri helmikuu 2005