Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2005

Pk-yritykset odottavat tuotannon kasvun hidastuvan

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanteet kehittyivät viime vuoden lopulla odotettua paremmin. Niiden myynti ja tuotanto jatkoivat loppuvuonna ripeää kasvua. Pk-yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat keskiviikkona julkistetun Elinkeinoelämän keskusliiton pk-barometrin mukaan melko varovaiset. Teollisuus- ja palveluyritysten tuotanto kasvoi viime vuoden lopulla ja palveluyritysten myynti vilkastui. Kasvuodotukset alkuvuodelle ovat kuitenkin vaimeat ja suhdannehuippu on jäämässä taakse myös pk-yrityksiltä.
Pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten suhdanneodotukset vahvistuivat alkuvuonna, näkymiä kirkastaa barometrin mukaan hintaodotusten paraneminen. Tuotannon kasvun arvioidaan sen sijaan hidastuvan. Palveluyritykset eivät odota muutoksia suhdanteisiin lähikuukausina ja rakentamisessa näkymät ovat kyselyn mukaan jonkin verran aiempaa heikommat.

Lähde: Turun Sanomat 17.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Turussa huonoimmat työllisyysnäkymät

Ammattitaitoisten työntekijöiden puute rassaa pahiten Turun seudun tietotekniikkayrityksiä. Tämä selviää kuuden kauppakamarin tekemästä tuoreesta ict-barometristä. Viime vuonna ict- eli tieto- ja viestintäteknologia-alalla työvoiman saatavuus oli Turun seudulla selvästi tutkituista alueista heikointa ja sama tilanne näyttää barometrin mukaan jatkuvan tänäkin vuonna. Turun seudun vastaajilla oli myös selvästi pessimistisimmät näkemykset työvoiman määrästä. Peräti 12 prosenttia vastaajista uskoi työvoiman määrän vähenevän vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla. Toki Turussakin selvästi useampi yritys oli palkkaamassa kuin vähentämässä väkeä. Työvoiman lisäämistä ja vähentämistä odottavien vastaajien määrän erotus eli niin sanottu saldoluku oli Turussa 12, mikä oli selvästi matalin luku.

Lähde: Turun Sanomat 17.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Handelsbanken ennustaa suhteellisen vahvaa kasvua

Suomen talouskasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna laajapohjaisena ja suhteellisen reippaana, ennustaa Handelsbanken. Kokonaistuotannon kasvu hidastuu pankin maanantaina julkistetun talouskatsauksen mukaan tänä vuonna 3,2 prosentista 3,0 prosenttiin. Ensi vuonna bruttokansantuote kasvaa ennusteen mukaan 2,8 prosenttia. Tänä vuonna Suomen talouskasvu on Handelsbankenin mukaan vientivetoista. Investointien ennustetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna 3,5 prosenttia ja kulutuksen 2,4 ja 2,5 prosenttia. Yhdysvaltain kasvun hidastuminen alkaa katsauksen mukaan vaikuttaa Suomessa ja Euroopassa tuntuvammin vasta vuonna 2007.

Lähde: Turun Sanomat 15.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Yksityisillä tuotettujen sosiaalipalveluiden osuus kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana

Yksityisten järjestöjen ja yritysten osuus Suomen sosiaalipalveluista on kaksinkertaistunut runsaassa vuosikymmenessä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin tuoreen selvityksen mukaan yksityisten tuottajien osuus sosiaalipalveluista työntekijämäärillä mitattuna oli vuonna 2002 24 prosenttia, kun se vuonna 1990 oli 12 prosenttia. Terveyspuolella yksityisten palveluiden kasvu on ollut selvästi hitaampaa: osuus on noussut 12 vuodessa 14 prosentista 17 prosenttiin.
– Yksityisten palveluntuottajien osuus on kasvanut erityisesti 1990-luvun loppupuoliskolla ja sosiaalipalveluissa. Tulos ei sinällään ole yllättävä, sillä kehitys on pitkään ollut tämänsuuntaista. Trendi jatkuu, sanoo erikoissuunnittelija Sari Kauppinen Stakesista.
– Kuntien valtionosuus-asiat sosiaalihuollossa uudistettiin 1993, eli kunnille annettiin entistä vapaammat kädet ostaa palveluja myös yksityisiltä. Tätä pidetään erityisesti sosiaalipuolen yritystoiminnan lisääjänä.

Lähde: Turun Sanomat 15.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Ylioppilastutkinto takaa vain harvoin opiskelupaikan suoraan

Ylioppilastutkinto takaa vain harvoin pääsyn suoraan jatko-opiskelupaikkaan. Yleensä eri koulutusasteet vaativat vähintään valintakoetta, soveltuvuustestiä tai muunlaista hakuprosessia ennen kuin opiskelu voi alkaa. Pääsykokeilla kartoitetaan lähinnä hakijan osaamisen tasoa ja motivaatiota. Korkeakouluissa tekniikan ja matemaattis-luonnontieteelliset koulutusohjelmat ovat pitkään olleet sellaisia aloja, joihin on päässyt opiskelemaan myös ilman valintakoetta. Syynä tähän on se, että erinomaisesti lukiossa ja ylioppilaskokeissa pärjänneet läpäisisivät joka tapauksessa myös korkeakoulun valintakokeet. Ne perustuvat lukion pitkän matematiikan, kemian ja fysiikan oppimääriin. Yleensä opiskelijat valitaan korkeakouluihin valintakokeen ja todistuksen perusteella. Opiskelemaan voi päästä myös pelkän valintakokeen antamilla pisteillä, varsinkin jos ei ole käynyt lukiota. Opetusministeriössä suunnitellaan parhaillaan yliopistojen yhteishakujärjestelmää, jollainen on jo käytössä ammattikorkeakouluissa ja ammattikouluissa. Tällöin ylioppilastodistuksella olisi todennäköisesti enemmän merkitystä hakuprosessissa.

Lähde: Turun Sanomat 14.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Veneala jatkaa vahvassa vedossa

Venealan pian vuosikymmenen kestänyt nousukiito jatkuu vahvana. Viime vuonna alan kokonaisliikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja kotimaan venekauppa jopa viidenneksen. Suomessa ostettiin veneitä, moottoreita ja alan palveluja lähes 240 miljoonalla eurolla. Vientikin toipui vuotta aiemmasta notkahduksesta, joten alan yhteiseksi liikevaihdoksi kirjattiin 444 miljoonaa euroa. Venealan keskusliiton Finnboatin toimitusjohtajan Jouko Hujun mukaan 60 prosenttia liiton jäsenyrityksistä on budjetoinut liikevaihtoonsa kasvua ja kolmannes kaavailee palkkaavansa myös lisää väkeä. Ala työllistää tällä hetkellä 3 500 ihmistä. Huju uskoo, että tämän vuoden aikana syntyy 250-300 venealan uutta työpaikkaa.

Lähde: Turun Sanomat 12.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Telia-Soneran irtisanomiset iskevät kipeästi Turkuun

Telia-Soneran irtisanomiset kohdistuvat rankasti lounaiseen Suomeen. Soneran täysin omistama tytäryhtiö Auria aikoo vähentää 120 työpaikkaa. Auria ilmoitti perjantaina aloittavansa työvoiman vähennystä koskevat yt-neuvottelut. Aurialla on tällä hetkellä 821 työntekijää. Aurian toimitusjohtaja Eero Sinkkonen ei suostunut perjantaina kertomaan vähennysohjelman yksityiskohtia. Hän ei halunnut paljastaa mille paikkakunnille tai mihin ammattiryhmiin vähennystarve kohdistuu. Vähennystarpeen takana ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Sinkkonen myöntää, että Auria on tehnyt ja tekee yhä hyvää tulosta. Hänen mukaansa nyt suunnitellulla saneerauksella turvataan se, että Auria on kannattava yhtiö myös tulevaisuudessa. Sinkkonen ei halunnut myöskään kertoa, minkä tuotannollisten syiden takia Auriassa tarvitaan nykyistä vähemmän työntekijöitä. Sen verran toimitusjohtaja vihjasi, että perinteisen lankaverkossa ja siihen liittyvissä palveluissa liiketoiminta on laskusuunnassa.

Lähde: Turun Sanomat 12.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Telia-Soneran tuore säästöpaketti voi vähentää jopa 2000 työpaikkaa

Telia-Sonera on leikkaamassa kustannuksiaan isolla kädellä – puolen miljardin euron säästöohjelmalla. Ruotsin radion torstaisten talousuutisten mukaan säästöt merkitsisivät toteutuessaan yhteensä 2 000 työpaikan lopettamista. Valtaosa vähennyksistä kohdistuisi Ruotsiin, mutta Suomessakin vaarantunee satoja työpaikkoja. Säästöihin Telia-Soneran pakottavat uudet kilpailijat ja asiakkaiden uudet kulutustottumukset. Asiakkaat soittavat yhä vähemmän kotoaan lankapuhelimistaan. Työpaikoilla yhä useammat siirtyvät internet-vetoon, niin sanottuihin IP-puheluihin.

Telia-Sonera laskeskelee, että moni kotitalouskin suunnittelee jo IP-menettelyn hankkimista kotiinsa, jolloin lankapuhelimet käyvät tarpeettomiksi.

Lähde: Turun Sanomat 11.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Mäntyluodon telakka suunnittelee öljynporauslautan Malesiaan

Porin Mäntyluodossa toimiva Technip Offshore Finland Oy on tehnyt merkittävän läpimurron kasvaville Aasian markkinoille. Yhtiö osallistuu ensimmäisen Malesiassa rakennettavan spar-tyyppisen öljyntuotantolautan rakennustyöhön. Lautta toimitetaan Kikeh -öljykentälle, jossa meren syvyys on 1330 metriä. Toimitusjohtaja Tommi Matomäki kertoo, että Malesiaan rakennettava lautta on ensimmäinen Meksikonlahden ulkopuolelle rakennettava syvänmeren spar-lautta. Matomäki uskoo, että tulevaisuudessa Aasiasta voi tulla uusia tilauksia. Nyt tehtävässä hankkeessa porilaisten tehtäväksi jää insinööriosaaminen. Technip toimittaa lautan runko-osan luokitussuunnittelun ja projektin johdon. Tämän lisäksi yhtiö huolehtii rungon materiaalien ja päälaitteiden hankinnasta. Kaupan työllistävä vaikutus Suomessa on 50 miestyövuotta. Ensimmäiset suomalaiset siirtyvät Malesiaan helmikuun lopussa. Mäntyluodon telakalla on parhaillaan täystyöllisyys, mutta työkuormaan on tulossa lähiaikoina notkahdus. Telakalla onkin käynnissä yt-kierros. Toimitusjohtaja Matomäki näkee kuitenkin öljynporausalan tulevaisuuden näkymät lupaavina.

Lähde: Turun Sanomat 10.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

Metallialalle syntyi vuoden aikana runsaasti uusia työpaikkoja

Konepaja- ja rakennusmetallityön työpaikat ovat lisääntyneet viime vuoden aikana Varsinais-Suomessa huomattavasti. Samalla alan työllisyystilanne on parantunut noin 20 prosenttia.
– Avoimien metallin uusien työpaikkojen määrä joulukuussa 2004 oli työhallin tilastojen mukaan 141,5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, laskeskelee osastonjohtaja Jukka Vatanen Turun työvoimatoimiston teollisuusosastolta.
Luvussa ei ole vielä mukana Turun telakan tarjoamia uusia lohkotehtaan työpaikkoja, joita on noin 200-300. Vatasen arvion mukaan uudet työpaikat ovat syntyneet suurimmilta osin vientivetoisiin, pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin. Työttöminä työnhakijoina konepaja- ja rakennusmetallityön alalla on kuitenkin edelleenkin yli 2 000 henkilöä. Vuosi sitten määrä lähenteli 3 000 hakijaa. Uusia avoimia työpaikkoja metallialalle puolestaan tuli viime joulukuussa 157 kappaletta, kun vuotta aiemmin avoimia paikkoja oli 65. Turun telakan hakemista muutamasta sadasta metallimiehestä on tällä hetkellä löydetty vasta parikymmentä ehdokasta, joiden hakemukset esitellään telakalla perjantaina. Ensimmäiset palkataan parhaimmillaan jo viikon päästä.

Lähde: Turun Sanomat 9.2.2005, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »