Palvelualojen työt lisääntyivät Suomessa

Työttömyys helpotti tammikuussa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Lapin läänin 14 prosentin työttömyysaste oli maan korkein, kun taas matalin oli Etelä-Suomen läänin 8,5 prosenttia. Työllisyys koheni yksityisillä aloilla, mutta julkisen puolen työpaikat vähenivät. Työpaikkojen määrä lisääntyi etenkin palvelualoilla kuten kaupan alalla ja liikenteessä. Sitä vastoin teollisuudessa ja maataloudessa työpaikkojen määrä supistui. Toimialoista korkein työttömyysaste oli rakentamisen 10,7 prosenttia. Tilastokeskuksen tiistaina julkistaman työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli tammikuussa 65,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi vuotta aiempaan verrattuna.

Lähde: Turun Sanomat 23.2.2005, siirry lehtiartikkeliin