Työttömyyden lasku maan nopeinta Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli tammikuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä säilyi joulukuun tasolla, mutta työttömien määrä väheni viime vuoden tammikuusta lähes 1 300 henkilöllä eli 5,2 prosentilla. Tämä vähennys oli nopeinta koko maassa . Työttömyyden väheneminen on ollut erityisen suurta metallialalla ja rakennustoiminnassa, ja lasku on johtuu lähinnä lomautettujen määrän vähenemisestä yli 40 prosentilla. Alueellisesti työttömyys pieneni eniten Salon seutukunnan alueella. Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 10,4% (10,7 % , 1/2004) ja koko maassa 11,8 % (12,0 % , 1/2004).

Tammikuun lopussa oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työvoimatoimistoissa 2 900 kappaletta eli 33 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen paikkojen määrä on lisääntynyt erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityössä (+ 300) ja kaupallisessa työssä (+200). Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana lähes 4 900 kappaletta, joista uusia paikkoja oli 3 200.

Parantuneesta työllisyystilanteesta ovat hyötyneet erityisesti nuoret, sillä nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni 12 prosentilla 2 600 henkilöön. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien pääsy takaisin työmarkkinoille on edelleen vaikeaa. Yli vuoden työttömänä olleiden lukumäärä kasvoikin lähes 10 prosentilla yli 5 600 henkilöön. Naisten työttömyys väheni kahdella prosentilla.

Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä vähenin erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityön (-21 % eli 588 henkilöä) sekä rakennustyön (-19 % eli 334 henkilöä) ammattiryhmissä. Pienempää laskua oli myös sähkötyössä (-7 %), kuljetus ja liikennetyössä (- 3%) sekä palvelutyössä (-2 %). Huomattavaa työttömyyden kasvua ei ollut missään ammattiryhmässä.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2005