Naisyrittäjyysprojekti tarjoaa uusia eväitä

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittama kaksivuotinen projekti tarjoaa käytännönläheistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseksi paitsi varsinaissuomalaisille naisyrittäjille myös heidän työntekijöilleen, oman yrityksen perustamista suunnitteleville naisille sekä naisille, jotka työskentelevät puolisoidensa yrityksissä. Projekti pitää sisällään erilaisia orientoitumisvaihtoehtoja lyhytkoulutuksista erikoisammattitutkintoihin asti. Jokainen projektiin osallistuja laatii itselleen ja yritykselleen oman kehittämissuunnitelman, joka räätälöidään yrityskohtaisesti. Verkostoituminen on päivän sana. Naisyrittäjyysprojektin yksi päätavoitteista onkin luoda kattava naisverkosto, joka tukee jaksamista ja sosiaalista toimintaa. Projektin on tarkoitus avata myös uusia näkökulmia yrittämiseen.

Lähde: Turun Sanomat 22.2.2005, siirry lehtiartikkeliin