Lääkealan kartoitus käyntiin

Tekes on myöntänyt rahoituksen Suomen lääkealan palveluklusterin valmisteluhankkeelle. Suomen lääkeklusterin viime elokuussa perustaman työryhmän työn pohjalta syntyneessä hankkeessa selvitetään maamme lääkekehitystoiminnalle palveluita tarjoavat kotimaiset yritykset ja yliopistoyksiköt. Lisäksi kartoitetaan vastaavantyyppisten palveluyritysten tarjontaa myös lähialueilla, etenkin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Keväällä valmistuva selvitystyö tähtää palveluyritysten luokitteluun tuotteistuksen ja kaupallistamisen kypsyysvaiheen perusteella.

Palveluiden kehittämisessä nähdään uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Tekesin linjauksissa. Lääkealalla etenkin pienten lääkekehitysyhtiöiden kasvun myötä maahamme on syntynyt alan asiantuntijapalveluverkosto, josta kannattaa kehittää myös vientituotetta. Nyt tehtävän selvityksen perusteella nähdään lääkealan asiantuntijapalvelusektorin kokonaisuus, jossa osa yrityksistä tarvitsee jatkotuotteistusta, kun taas osa on lähempänä kaupallista toimintaa – Suomen ohella myös kansainvälisellä tasolla.

Lähde: Turun Sanomat 18.2.2005, siirry lehtiartikkeliin