Työmarkkinatuen vastikkeeton kesto halutaan rajata 500 päivään

Työttömille maksettavan työmarkkinatuen kestoa vastikkeettomana tukena kaavaillaan rajattavaksi 500 päivään. Samalla uudistetaan valtion ja kuntien vastuita tuen rahoittajina. Torstain Helsingin Sanomien mukaan tukea voisi kahden vuoden työttömyyden jälkeen saada vain osallistumalla tarjottuihin aktiivitoimiin eli työhön tai koulutukseen. Tarjotusta toimesta kieltäytyminen johtaisi työmarkkinatuen epäämiseen. Aktiivitoimien tarjontaa on tarkoitus lisätä niin, että jokaiselle näin pitkään työttömänä olleelle voidaan osoittaa työtä tai koulutusta. Jos työttömyys jatkuisi vielä toimien jälkeenkin tai toimia ei jostain syystä voitaisi järjestää, ketään ei silti pudotettaisi työmarkkinatuelta. Työttömien palvelua ja tukemista aiotaan tehostaa niin, että virta pitkäaikaistyöttömyyteen saataisiin hiljenemään.

Lähde: Turun Sanomat 28.1.2005, siirry lehtiartikkeliin