Palvelualan luottamus talouteen laskussa

Teollisuusyritysten luottamus talouden tulevaisuuteen on pysynyt marraskuussa jotakuinkin ennallaan, kun taas palvelu- ja rakennusyrityksissä luottamus on painunut laskuun, käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattorista. Teollisuusyritykset uskovat tuotannon kasvavan loppuvuoden aikana, mutta tilauskanta arvioidaan hieman normaalia pienemmäksi. Teollisuusyrityksissä on myös tuotantokapasiteettia vapaana hieman aiempaa yleisemmin. Myös palveluyrityksissä lähikuukausien myynti-odotukset ovat melko myönteiset, mutta suhdannetilannetta luonnehditaan jonkin verran normaalia heikommaksi. Rakentamisen luottamusindikaattori laski hieman. Tilauskanta on normaalia pienempi, mutta henkilöstömäärän odotetaan pysyvän ennallaan.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin