Kauppa-alusten korkea ikä uhka merityöpaikoille

Suomen laivanpäällystöliitto pitää alusten korkeaa keski-ikää suurena uhkana Suomen merenkululle ja suomalaisten merenkulkijoiden työpaikkojen säilymiselle Suomen lipun alla. Suomen kauppalaivaston alusten keski-ikä on tällä hetkellä yli 20 vuotta, kun EU-alueella vastaava keski-ikä on alle 12 vuotta. Turussa torstaina vuosikokoustaan pitänyt Suomen Laivanpäällystöliitto vaatii valtiovallalta varustamoelinkeinon verotuksen muuttamista siten, että se mahdollistaa uusien alusten hankkimisen Suomen lipun alle. Liitto esittää lyhyen aikavälin toimena, että Suomessa mahdollisimman nopeasti otetaan käyttöön vielä 1990-luvulla voimassa ollut alushankintavarausjärjestelmä. Pidemmällä tähtäimellä on muutettava voimassa olevaa tonnistoverolainsäädäntöä siten, että sen käyttöönotto on todellinen vaihtoehto varustamoille.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin