Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2004

Pk-yritykset investoivat suurteollisuutta ahkerammin

Suomalaisista yrityksistä pienet ja keskisuuret yritykset investoivat parhaillaan suurteollisuutta ahkerammin. Pk-sektorinkaan investointinäkymät eivät silti ole erityisen positiiviset. Talouden kasvuluvut ovat parantuneet, mutta lisääntynyt kysyntä ei vielä ole näkynyt teollisuudessa uusina koneina ja laitteina tai tuotantolaitoksina. Teollisuus investoi laiskasti, koska nykyinen kone- ja laitekanta kykenee vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.
– Itselläni on näppituntuma, että pienten yritysten investointitoiminta on suuria vilkkaampaa, sanoo Penna Urrila Teollisuuden ja työnantajien keskusliitosta.
Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että suuret yritykset ulkoistavat tuotantoaan, mikä kasvattaa pk-sektorin tuotteiden kysyntää. Pk-sektorilla nykyisen kapasiteetti alkaa tulla vastaan, mikä ajaa tuotannon kasvattamiseen investoinnein.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Ylituotannosta kärsivä autoteollisuus keskittää valmistusta ja tähyää itään

Miljoonia ihmisiä työllistävä autoteollisuus elää murroksessa. Vaikka maailman automyynti kasvaa tänä vuonna nelisen prosenttia, on autoteollisuudessa liikaa tuotantokapasiteettia ja useat valmistajat kärsivät heikosta kannattavuudesta. Viime vuosien hidas talouskasvu on nakertanut automyyntiä tärkeimmillä markkina-alueilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Myös bensiinin hinnannousu leikkaa myyntiä. Autonvalmistajat pyrkivät vähentämään ylikapasiteettia. Saksassa autotehtaat vaativat työaikojen pidentämistä ja palkkojen jäädyttämistä. Daimler-Chrysler on jo sopinut säästöistä työntekijöidensä kanssa, ja Volkswagen neuvottelee asiasta. Säästöillä pyritään estämään jopa kymmenien tuhansien työpaikan siirtyminen pois Saksasta. Helpotusta autonvalmistajien ahdinkoon tuovat Aasian ja Itä-Euroopan nousevat taloudet ja vahvasti kasvava autojen kysyntä. Kun autonvalmistus vuonna 2003 supistui Pohjois-Amerikassa 9,8 ja EU-maissa 0,9 prosenttia, kasvoi tuotanto Itä-Euroopassa ja Turkissa 5,9 ja Aasiassa 9,3 prosenttia

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Logistiikan osaajille riittää töitä

Viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana logistiikasta on puhuttu enemmän kuin koskaan. Maailmantalouden muutokset ovat johtaneet markkinoiden vapautumiseen niin tavarakaupassa, tietoliikenteessä kuin pääomamarkkinoilla ja kuljetuksessa. Erilaiset toimitusketjut ovat osa yritysten päivittäistä liiketoimintaa. Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professorin Lauri Ojalan mielestä logistiikasta puhutaan julkisuudessa toisinaan hieman yksioikoisesti. Pelkästään banaanirahdista ja autojen viemisestä maasta toiseen ei ole kysymys, tavarankuljetus vaan on raha- ja informaatiovirtoja näkyvämpi osa logistisia toimintoja.
– Turun kauppakorkeakoulussa logistiikkaa on voinut opiskella pääaineen laajuisena jo toistakymmentä vuotta. Professuuri perustettiin vuonna 1992, koulutusohjelma vuonna 1999 ja itsenäinen oppiaine viime vuonna, Ojala kertoo.
Järjestelyllä on hänen mukaansa vastattu lisääntyvän tutkimustiedon ja asiantuntijoiden kysyntään sekä valtioiden että yritysten välisissä hankkeissa. Huippuosaaminen näkyy Ojalan mukaan myös logistiikkaa opiskelleiden työllistymisessä. Valmistuneiden sijoittumista on seurattu vuodesta 1997 lähtien. Kaikki ovat työelämässä joko vaativissa asiantuntijatehtävissä, liikkeenjohdon konsultteina, esimiehinä tai tutkijoina.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Uudenkaupungin autotehdas uskoo pahimman olevan ohi

Uudessakaupungissa toimiva autojen sopimusvalmistaja Valmet Automotive käynnisti uuden Porsche Boxsterin valmistuksen syyskuun alussa. Vanhan mallin valmistus on käytännössä loppu. Sopimus uuden mallin tuotannosta on voimassa vuoteen 2008.
– Uskon, että aallonpohja on jo saavutettu ja tästä mennään ylöspäin, sanoo toimitusjohtaja Tapio Kuisma.
Heinäkuun lopulla päättyneellä tilikaudella vanhan Porsche Boxsterin tuotanto Suomessa puolittui 19 000 autosta 9 000 autoon. Autotehtaan 1 200 työntekijästä lomautettuna on 500. Valmet Automotive on osa Metso-konsernia. Metso pyrkii edelleen löytämään autotehtaan omistukseen yhteistyömalliin tai osaomistukseen perustuvaa järjestelyä. Saksalainen Thyssen-Krupp luopui kesäkuussa Valmet Automotiven omistuksesta.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Sosiaali- ja terveystoimen kilpailuttaminen on mutkikasta

Kytän mukaan Suomessa on EU:n tiukin hankintalaki. Turussa ei mummoja ja vaareja kuitenkaan ole lähdetty siirtelemään paikasta toiseen, jos ostopalvelukilpailun on voittanut jokin toinen taho kuin palvelun nykyinen tuottaja. Vanhusten palveluasumisesta Turun kaupunki ostaa yksityisiltä ja kolmannen sektorin palvelutuottajilta 60 prosenttia. Terveystoimen ja sosiaalitoimen tulevaisuuden tavoitteena on lisätä yksityisten palvelutuottajien osuutta vanhushuollon palveluissa. Edellytyksenä kuitenkin on, että ne ovat edullisempia ja laadukkaita.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Tuontikin luo työtä ja voittoja

Maanantaina julkistettu kirja Globalisaation portinvartijat tuo aivan uudenlaisen näkökulman Kiina-ilmiöön. Kun teollisuus siirtää tuotantoa ja työpaikkoja halpamaihin, tuonnissa tilanne voi olla täysin päinvastainen. Kirjassa esitetyn arvion mukaan ulkomailla valmistetun vaatteen myyntihinnasta jopa 75-80 prosenttia voi jäädä Suomeen, jos vaate on suunniteltu Suomessa ja myydään suomalaisessa liikkeessä. Kirjan toimittanut toimittaja Elina Grundström korosti kirjan julkistamistilaisuudessa, että tuonnin kokonaisvaltainen hyödyntäminen edellyttää aivan uudenlaista osaamista, johon he olisivat valmiita kanavoimaan myös julkista tukea. Kun ostotoiminta on hoidettu hyvin ja oikein, hyöty kanavoituu Grundströmin mukaan myös tuottajille ja kuluttajille. Valtaansa käyttävä ostaja varmistaa, että tavarat on tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Kuluttajien ja teollisuuden luottamus loivassa laskussa

Alkusyksyn lukuisat uutiset yt-neuvotteluista ja irtisanomisista ovat pelästyttäneet suomalaisia, sillä Tilastokeskuksen maanantaina julkaisema kuluttajien luottamusindikaattori laski hieman elokuisesta luvustaan. Eniten indikaattorissa laski kuluttajien luottamus työllisyyden kehitykseen, sillä peräti 46 prosenttia haastatelluista arvioi, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Työttömyyden vähenemiseen uskoi vain 18 prosenttia kuluttajista. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Pertti Kangassalon mukaan tiedotusvälineistä tulvivat irtisanomisuutiset ovat keskeinen selittäjä luottamusindikaattorin laskulle.
– Ihmiset ovat lukeneet ja kuulleet näitä uutisia runsaasti viime viikkoina. Sen perusteella on syntynyt sellainen mielikuva, että työllisyyden kohdalla on odotettavissa heikentyvää kehitystä, Kangassalo sanoi.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Työntekijän valvonta saa uuden lain myötä pelisäännöt

Huumetestien käyttö ja kameravalvonta työpaikoilla voivat yleistyä entisestään lokakuun alusta. Valvontaa helpottaa ensi perjantaina voimaan astuva laki yksityisyyden suojasta työelämässä, joka selkeyttää monia kiistanalaisia tilanteita. Se tuo uusia pelisääntöjä myös työnantajien oikeuteen seurata työntekijöiden sähköpostien sisältöä. Laki ei kuitenkaan johda kovenevaan henkilöstön kontrolliin, sillä se on päinvastoin tarkoitettu luomaan valvonnalle rajoituksia. Työntekijän oikeusturvaa voidaan kaventaa vain jos siihen on erityinen syy.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Metsäteollisuuden nousun merkit ovat edelleen sameat

Merkit metsäteollisuustuotteiden hintojen noususta ovat edelleen sameat, vaikka monet yritysjohtajat ovat viime viikkoina puhuneet käännöksestä kohti parempaa. Sellun ja mäntysahatavaran hinnat jatkavat laskua. Myös aikakauslehtipaperista maksetaan selvästi vähemmän kuin vuoden alussa. Maailman suurimpiin ja tuotevalikoimaltaan monipuolisimpiin paperintekijöihin kuuluvan UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoi tällä viikolla New Yorkissa alan suuressa konferenssissa, että paperin hintatrendi on jo kääntynyt ylös. Suomalaisille sahoille kulunut vuosi on ollut poikkeuksellisen hankala. Suuret sahaajat UPM ja Metsäliitto-yhtymään kuuluva Finnforest ovat ilmoittaneet yhteensä lähes tuhannen työpaikan vähennyksestä.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

Perinteitä kunnioittaen, omaa tuoden

Vielä parisen vuotta sitten Teijo Kankare oli tuotantopäällikkönä elintarvikevalmistaja Lundenilla, mutta kipinä yrittäjäksi ryhtymisestä oli jo ollut mielessä kauan. Etsiskelyn jälkeen löytyi ala, joka kiinnosti. Elintarvikeala vaihtui pyöräalaksi, kun hän osti Nummen Pyörän sen edelliseltä omistajalta noin puolitoista vuotta sitten. Näin hän sai yrityksen, joka tunnetaan ja jolla on asiakaskuntaa. Kaupanteko kesti vuoden päivät, ja ostoa varten Kankareet joutuivat myymään omakotitalonsa ja ottamaan lainaa. Tuotantopäällikkönä erilaiset kustannuslaskentaan liittyvät asiat olivat tuttuja, joten liiketoiminnan budjetointi ei tuottanut ongelmia. Tarkka budjetointi on tarpeen, sillä yrittämisen elinehtoja on se, että yrityksen kassaan tulevalla rahalla voidaan maksaa palkat ja muut työkustannukset sekä lyhentää yrityskauppaa varten mahdollisesti otettua lainaa. Liian optimisten näkemys myynnistä tappaa yrityksen nopeasti tai ainakin ajaa sen vaikeuksiin.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit