Menestyvä johtaja osaa luovia suhdeverkostoissa

Parhaiden mahdollisten yhteystyökumppanien löytäminen ja tuloksekkaan yhteistyön ylläpitäminen ovat avaimia tulevaisuuden kansainvälisessä liiketoiminnassa menestymiseen. Näin uskoo kansainvälisen liiketoiminnan professori Niina Nummela, joka puhui Turun kauppakorkeakoulun 55. lukuvuoden avajaisissa maanantaina. Hänen mukaansa yritysten verkostoitumisessa on kyse henkilötasolla tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Menestyvät johtajat erottaa muista heidän kykynsä luoda yhteistyösuhteita sekä firman sisällä että yhteistyökumppanien kanssa. Tämä asettaa haasteen myös alan koulutukselle. Kieliopintojen ja tiimityöskentelyn lisäksi Nummela kaipaa koulutukseen yhä enemmän laaja-alaisuutta ja poikkitieteellisyyttä eli opintojen liittämistä toisiinsa yli oppiaine- ja laitosrajojen.

Lähde: Turun Sanomat, siirry lehtiartikkeliin