Tietojenkäsittelypalveluissa myönteiset tunnelmat

Tietojenkäsittelypalvelujen luottamusindikaattori on jälleen pienessä nousussa parin kuukauden hienoisen laskun jälkeen. Luottamusindikaattorin vahvistumiseen vaikuttaa myynnin positiivinen kehitys. Yritysten viime kuukausien myynti on ollut odotettua parempaa ja myös myyntiodotukset ovat positiiviset. Yli puolet yrityksistä odottaa lähikuukausina myynnin edelleen parantuvan nykyisestä. Myyntihintojen kehityksessä ei ole edelleenkään nähtävissä käännöstä parempaan. Suurin osa yrityksistä ei odota suhdannetilanteessa tapahtuvan muutosta ja suhdanteiden ennustetaan lähikuukausina pysyvän ennallaan. Suhdanneodotusten kehitys on ollut viime kuukausina sahaavaa, mutta odotukset ovat kuitenkin korkeammalla tasolla kuin reilu vuosi sitten. Toimialan työllisyystilanteen odotetaan pääosin säilyvän nykyisellään. Viidesosa yrityksistä näkee mahdollisuuksia työvoiman lisäämiseen.

Lähde: Tietoalojen liitto, Suhdannebarometri heinäkuu 2004