Kuukausittaiset arkistot: heinäkuu 2004

Turussa oli tänä vuonna vaikeinta päästä opiskelemaan biologiaa TS 24.7.04

Viimeisetkin yliopistojen pääsykokeiden tuloksia jännittäneet saivat huokaista helpotuksesta perjantaina, kun humanistinen ja oikeustieteellinen tiedekunta julkistivat pääsykoetuloksensa. Turun yliopistoon hakeneita oli tänä vuonna reilut kymmenen tuhatta, joista lähes joka viides sai opiskelupaikan. Turun yliopiston hakijamäärä kasvoi neljällä prosentilla. Olimme Helsingin yliopiston ohella ainoa monitiedekuntainen yliopisto, johon haki viime vuotta enemmän opiskelijoita, Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen sanoo. Neljän viime vuoden tapaan seitsemän hakijaa kymmenestä oli naisia. Tulos ei yllätä rehtoria. Yliopiston 18 000 opiskelijasta kaksi kolmannesta on naisia, joten yliopisto näyttää naisistuvan entisestään, Virtanen toteaa. Tänä vuonna hankalinta oli päästä opiskelemaan biologiaa. Moneen oppiaineeseen pääsi peräti puolet hakijoista, kuten ranskan kääntämiseen ja tulkkaukseen. Uusien ylioppilaiden määrä Turun yliopistoon hyväksytyistä ei ole vielä tiedossa. Viime vuonna heitä oli reilusti alle puolet uusista opiskelijoista.
Siirry lehtiartikkeliin

Moni kesätyöntekijä ei tunne oikeuksiaan TS 24.7.04

Tänäkin kesänä monelle nuorelle voi jäädä työelämästä paha maku suuhun.  Vaikeuksien syynä ovat ongelmalliset työehto-asiat, sillä työelämän sääntöjä tuntemattomia nuoria on helppo tahattomasti tai tahallaan huiputtaa muun muassa palkka-asioissa. Työsuojelupiireiltä ja eri ammattiliitoilta kysellään paljon kesätöihin liittyviä asioita. Sekä nuoria työntekijöitä että myös työnantajia askarruttavat monet palkkaukseen, sairaslomiin, työaikoihin ja vuosilomiin liittyvät kysymykset. Tietämättömyys aiheuttaa myös sen, että nuoria käytetään välillä suoranaisesti hyväksi: Monet nuoret kesätyöntekijät ovat selvästi alipalkattuja. Heille ei makseta työehtosopimusten mukaisia minimipalkkoja, ei vuosilomakorvauksia eikä erilaisia lisiä, luettelee piiritarkastaja Taina Aaltonen Turun ja Porin työsuojelupiiristä. Aaltosen mukaan suurin osa hyväksikäytöstä on tahatonta ja johtuu molempien osapuolten tietämättömyydesta.
Siirry lehtiartikkeliin

Schering nostaa tulosennustettaan TS 23.7.04

Saksalainen lääkevalmistaja Schering, jolla on tytäryhtiö Turussa, nostaa tämän vuoden tulosennustettaan. Torstaina osavuosituloksensa antanut konserni ennakoi koko vuoden liiketuloksen nousevan 700 miljoonaan euroon. Liiketoimintamme oli vakaassa kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Lisäksi toiminnan tehostaminen alkaa jo näyttää tulosta, sanoo Scheringin pääjohtaja Hubertus Erlen. Schering jatkaa toimintansa tehostamista. Se kertoi jo kesäkuussa vähentävänsä 900 työntekijää aikaisemmin sovitun 1 100:n lisäksi. Pääjohtaja Erlen vakuutti tuolloin, etteivät uudet henkilöstöleikkaukset kohdistu Turkuun. Scheringin Suomen tytäryhtiö kertoi viime marraskuussa vähentävänsä 111 työpaikkaa. Schering Oy:n viime vuoden liikevaihto oli 218 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä vuoden lopulla 877.
Siirry lehtiartikkeliin

Edes parempi palkka ei houkuttele Kemiöön hammaslääkäreitä TS 23.7.04

Turun saaristokuntien hammaslääkäritilanne on kesällä huono, kun valtaosa hammaslääkäreistä on lomalla. Paraisilla tilanne kohenee syksyllä huomattavasti, kun kokonaan uusi hammaslääkäri aloittaa työnsä. Kemiönsaarella on sen sijaan jopa kaksi virkaa jatkuvasti täyttämättä. Paraisten terveyskeskuksen johtava hammaslääkäri Gunnel Jansson toteaa, että kesä on hammaslääkärin vastaanotolla varsinaista hulinaa. Monessa kunnassa on ollut huomattavasti hankalampaa löytää uusia hammaslääkäreitä. Meidän etunamme on sopiva sijainti Turun liepeillä. Monet meillä työssä käyvät asuvat Turussa. Parainen houkuttelee siis yhtä lailla nuoria ja keski-ikäisiä. Sen sijaan sijaisuuksia hakevia hammaslääkäreitä ei meilläkään juuri ole, sillä hammaslääkärien työtilanne on tällä hetkellä hyvä. Kemiönsaarella tilanne on huonompi. Neljästä hammaslääkärin virasta vain kaksi on täytetty. Kemiönsaaren terveyskeskuksen johtava lääkäri Ilkka Pyrrö ei pidä tilannetta katastrofaalisena, mutta toivoo kuitenkin, että syksyllä uudestaan hakuun laitettavaan virkaan tulisi sopivia hakijoita. Kemiönsaaren ongelmana on syrjäinen sijainti. Hammaslääkärien työtilanne on tällä hetkellä niin hyvä, että he pystyvät valitsemaan, missä he haluavat työskennellä. Monet haluavat jäädä pääkaupunkiseudulle tai yliopistojen lähettyville. Meidän on vaikea saada tänne edes hakijoita. Pyrrön mielestä ainoa tapa houkutella alueelle päteviä hammaslääkäreitä on raha.
Siirry lehtiartikkeliin

Pitkien jonojen purku haaste vastavalmistuneille TS 23.7.04

Suomea uhkaa lähivuosina yhä paheneva hammaslääkäripula. Tällä hetkellä jää vuosittain eläkkeelle yli sata hammaslääkäriä enemmän kuin uusia ehtii valmistua. Ensi syksystä lähtien hammaslääkäreitä koulutetaan jälleen Turun yliopistossa, mutta kestää vähintään viisi vuotta, ennen kuin he siirtyvät työelämään. Professori Juha Varrela Turun yliopiston hammaslääketieteen laitokselta toteaa, että nykykoulutusmäärällä voidaan vain hidastaa hammaslääkäripulan pahenemista. Lain muututtua siten, että terveyskeskukset ovat velvollisia hoitamaan koko väestön hammashuollon, jonot ovat vain kasvaneet. Varrela epäilee, että varsinkin nuoria vastavalmistuneita pelottaa ottaa virkaa vastaan paikasta, jossa hammaslääkäripula on vaivannut jo pitkään. Hammaslääkäripula näkyy erityisesti maaseudulla mutta myös kaupungeissa. Turussa aloittaa ensi syksynä 25 hammaslääketieteen opiskelijaa, jotka valmistuvat vuonna 2009. Tarkoituksena on, että Turussa koulutetuista hammaslääkäreistä riittävä määrä jäisi Turun alueelle töihin.
Siirry lehtiartikkeliin

Ohjaamo auttaa opiskelu- ja kesätyöpaikan hankkimisessa TS 23.7.04

Turussa on alettu erityistoimin tukemaan peruskoulun päättäneitä, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa. Kaupungin nuorisotoimi on tarjonnut kesän ajan ohjausta Ohjaamo-nimisessä toimipisteessä. Ohjaamo on auttanut kesätyö- ja opiskelupaikkojen hakemisessa.  Tarkoitus on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää työllistymistä, projektikoordinaattori Taina Nordgren Turun Nuorisoasiainkeskuksesta kertoo. Kesän aikana Ohjaamossa on käynyt 15 peruskoulun päättänyttä, joista kymmenelle on järjestetty kaupungin kesätyöpaikka. Suurimmalle osalle on myös löydetty opiskelupaikka. Myös Turun työvoimatoimiston JobCafé auttaa nuoria opiskelupaikan löytämisessä. Se järjestää elokuun 9. päivä nuorten minimessut. Paikalle tulee oppilaitoksia, joilla on vielä vapaita opiskelupaikkoja tarjolla. Taina Nordgren kertoo, että myös kevään peruutuspaikoille voi päästä opiskelemaan. Ohjaamolla on tarjolla vielä kymmenen kaupungin kesätyöpaikkaa.
Siirry lehtiartikkeliin

Finnet Oy vähentää noin 160 työpaikkaa TS 22.7.04

Finnet Oy vähentää työvoimaansa noin 160 henkilöllä. Yt-neuvottelujen lopputuloksena yhtiö irtisanoo 39 työntekijää lähinnä pääkaupunkiseudulta. Loput henkilövähennykset toteutetaan toimintoja ulkoistamalla sekä jättämällä määräaikaisia työsuhteita uudistamatta. Henkilövähennykset eivät koske Finnet-ryhmään kuuluvia alueellisia puhelinyhtiöitä. Finnet Oy on edelleen myymässä yritysasiakkaita Turussa palvelevaa Finnet Com Turkua. Yhtiö halutaan kuitenkin pitää Finnet-ryhmän sisällä. Vahvana ostajaehdokkaana pidetään Lännen Puhelinta. Ratkaisua ei vielä ole tehty. Finnet Com Turun toiminta jatkuu normaalisti, Makkonen vakuuttaa.
Siirry lehtiartikkeliin

Biotie Therapies teki päänavauksen Pohjois-Amerikan lääkemarkkinoille TS 21.7.04

Turkulainen bioteknologiayhtiö Biotie Therapies kertoi tiistaina merkittävästä sopimuksesta, jolla yhtiö tekee päänavauksen Pohjois-Amerikan lääkemarkkinoille. Biotie solmi ehdollisen yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen lääkekehitysyhtiön Somaxon Pharmaceuticalsin kanssa sairaalloisen pelihimon hoitoon tarkoitetun nalmefeenituotteen oikeuksista Pohjois-Amerikassa. Olemme erittäin tyytyväisiä, sillä sopimus on meille todella tärkeä. Lisäksi pääsimme sopimukseen ennakoimassamme aikataulussa, sanoo Biotien toimitusjohtaja Jari Saarinen. Positiiviset uutiset vahvistavat uskoa bioalalla, jolla vaaditaan kärsivällisyyttä. Bioteknologia on yksi Suomen avainaloista, sillä meillä on korkeatasoista osaamista ja kohtuulliset kustannukset.
Siirry lehtiartikkeliin

Työttömyys junnaa viime vuoden tasolla TS 21.7.04

Työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa kesäkuun lopussa 9,8 prosenttia, saman verran kuin vuotta aiemmin. Myös koko maan työttömyysprosentti 11 oli sama kuin vuosi sitten. Varsinais-Suomessa työttömien määrä nousi kesäkuussa 23 450:een eli kasvoi yli tuhannella, pääasiassa ajankohdalle tyypillisistä syistä: oppilaitoksista valmistuneet tulivat työmarkkinoilla, ja määräaikaisia työsuhteita päättyi. Tiedot ilmenevät Varsinais-Suomen tuoreesta työnvälitystilastosta. Tiistaina julkistettiin myös Tilastokeskuksen otantaan perustuva työvoimatutkimus. Sen mukaan koko maassa työttömyysaste oli kesäkuussa 8,9 prosenttia, 0,7 prosenttiyksikköä ja 23 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan työllisten määrä laski hivenen. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli kesäkuussa 70,5 prosenttia.
Siirry lehtiartikkeliin

Työvoimakoulutusta verkossa halutaan lisätä TS 21.7.04

Työministeriö kannustaa kouluttajia laajentamaan työvoimakoulutuksen opetusta verkkoon. Verkko-opetus soveltuu erityisesti työpaikkojen aikuiskoulutukseen ja työssä käyvien ammatilliseen koulutukseen. Sähköisen opetuksen tekniikka jo pelaa Suomessa, mutta menetelmien kehittäminen on aluillaan. Työhallinto on testannut käytäntöjä mm. Porin aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Viime vuonna aloitettiin laitoshuoltajan tutkintoon tähtäävä koulutus. Uusin pilottikoulutus valmentaa levyseppä-hitsaajan perustutkintoon, josta kolmasosa suoritetaan virtuaalikoulussa ja muu oppi saadaan lähiopiskelusta sekä työssä oppimisesta. Verkko-opetus ei ole uutta vain työvoimakoulutuksessa, vaan kaikessa kädentaitoja painottavassa ammatillisessa koulutuksessa.
Siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »