Työllisyysrahoista tulossa sopuratkaisu TS 31.7.04

Työllisyysrahoista päästänee jouhevasti yhteisymmärrykseen budjettiriihessä. Valtiovarainministeriö on nipistänyt vain pari miljoonaa euroa työministeriön ehdotuksesta. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä luvataan työvoimapolitiikan toimenpanoon vajaat 1 788 miljoonaa euroa. Summa on laskenut viime vuodesta kuutisen prosenttia, josta noin puolet selittyy työmarkkinatukimenojen laskulla. Työvoimapolitiikassa korostetaan osaamisen kohentamista. Ikääntyvien ja vähän koulutettujen työttömäksi joutumista pyritään ehkäisemään työpaikkakoulutuksella, jota järjestetään yhteishankintoina erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. Työttömiä aktivoivien toimien määrää aiotaan lisätä. Vaikeimmin työllistettävien ammattitaitoa parannetaan sisällyttämällä koulutusta tukityöllistämiseen. Lisäksi tuetaan ammatilliseen koulutukseen hakeutumista. Työttömiä patistellaan myös työmarkkinatuen ehtojen kautta. Valmisteltavan mallin mukaan tukea saavan tulee osallistua aktiivitoimiin, kun hän on ollut tietyn aikaa työttömänä.
Siirry lehtiartikkeliin