Määräaikaiset tekevät työstä kolmanneksen TS 28.7.04

Määräaikaisen työvoiman osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kasvoi viime vuonna 28 prosentista 30 prosenttiin. Määräaikaisten osuus työpanoksensa nousi kolmannekseen, vaikka tavoitteeksi on asetettu osuuden vähentäminen. Tehyn ja Superin luottamusmies Mirja Hovirinta näkeekin, ettei sairaanhoitopiiri vähennä pätkätöitä riittävän rivakasti. Hallintoylihoitaja Seija Paateron mukaan sijaisten osuuden kasvu täällä johtuu osittain – ristiriitaista kyllä – vakinaistamisista. Kun joukko työntekijöitä on saanut vakituisen pestin, he uskaltavat lähteä äitiyslomille ja opintovapaille. Kasvua ovat aiheuttaneet myös jononpurkurahoilla teetetty työ, lisääntynyt tutkimustoiminta sekä sattumat. Paateron mukaan olennaisin mittari on, että lyhytaikaisen eli alle kahden viikon sijaistamisen osuus Tyksissä kestää yliopistosairaaloiden vertailun. Lääkärien lyhyet sijaisuudet ovat Tyksissä harvinaisia.
Siirry lehtiartikkeliin