Kuukausittaiset arkistot: Toukokuu 2004

Kesätyöpaikkoja vielä jonkin verran täyttämättä TS 30.5.04

Vaikka suurin osa tämänvuotisista kesätyöpaikoista on jo mennyt, joitakin paikkoja on vielä jäljellä. Työtilanne on valtakunnallisesti hieman huonompi kuin viime kesänä. Tarjonta vaihtelee eri puolilla Suomea. Joillain paikkakunnilla työtä on tarjolla saman verran kuin viime vuonna, joillain vähemmän, kertoo ylitarkastaja Liisa Ampio työministeriöstä. Kesätyötilanne on hyvä esimerkiksi Seinäjoen alueella, mutta Jyväskylän suunnalla paikkoja on tarjolla huomattavasti nihkeämmin. Suurin osa jäljellä olevista kesätyöpaikoista on marjojenpoimintaa ja puutarhatöitä. Lähes kaikki harjoittelupaikat teollisuudessa ja paperitehtailla ovat menneet. Kesätyöpaikkoja on vielä jäljellä myös ulkomailla.
Siirry lehtiartikkeliin

Benefonin pääomistajat lupailevat yhtiölle lisää uutta pääomaa TS 29.5.04

Salolainen paikannus- ja turvatekniikan laitteita ja järjestelmiä valmistava Benefon kärsii yhä asiakkaiden epäluuloista. Yrityssaneeraukseen päässeen yhtiön myynti ei ole kasvanut suunnitellusti ja yhtiön nykyiset pääomistajat, eteläafrikkalais-amerikkalainen sijoittajakaksikko Brian Katzen ja Jeffrey Crevoiserat varautuvat sijoittamaan yhtiöön lisää pääomaa jo ensi syksynä. Benefonin suurin ongelma on kroonisen rahanpuutteen lisäksi se, että asiakkaat epäilevät yhä yhtiön pystyssä pysymistä. Myynti ei kasva, kun asiakkaat eivät uskalla tilata. Benefonin toimitusjohtaja Juha Kiikeri katsoo tulevaisuuteen varovaisen optimistisesti, vaikka myösikin yhtiökokousväelle katsauksessaan, että yhtiön talous on edelleen tiukoilla. Hän muistutti, että tarjouskanta on kuitenkin huomattava. Jos tarjoukset jalostuvat kaupoiksi, yhtiön tilanne helpottuu oleellisesti. Tunnelmat tehtaalla ovat alakuloisen odottavat, sillä myynti ei oikein ole lähtenyt liikkeelle. Aika kuluu eikä mitään tapahdu, sanoo toimihenkilöiden luottamusmies Pasi Lehti. Osa henkilöstöstä on edelleen lomautettuna. Pasi Lehden arvion mukaan talossa työskentelee noin 130 ihmistä, joista noin puolet on töissä.
Siirry lehtiartikkeliin

Kaupan liitot valmistelevat yhdistymistä TS 29.5.04

Kaupan keskusliitto ja Kaupan työnantajaliitto valmistelevat yhdistymistä. Pitkään hiottu suunnitelma sai uutta vauhtia työnantajakeskusjärjestö Elinkeinoelämän keskusliiton syntymisestä. Hanketta käsitellään molempien liittojen päättävissä elimissä juhannusviikolla. Yhdistymisessä pyritään tuolloin pääsemään eteenpäin, liitot muotoilevat varovaisesti. Molemmissa liitoissa muistutetaan, että hanke on vielä suunnitteluasteella ja muun muassa aikataulu on yhä auki. Tavoitteena on joka tapauksessa edetä jotakuinkin samassa linjassa ja tahdissa uuden keskusjärjestön kanssa.
Siirry lehtiartikkeliin

Kiina-ilmiö myös Suomen veturina TS 29.5.04

Suomen ja Euroopan teollisuutta kiusaavaa Kiina-ilmiötä Pentti Hakkarainen ei manaa, vaan muistuttaa sen hyvistä puolista. Kiina-ilmiö toimii veturina, omalla kysynnällään ja kasvullaan Kiina on myös vetänyt Suomea mukaan. Pidemmällä aikavälillä huonoa asiassa on meidän näkökulmastamme tietysti se, että teollisuus, investoinnit ja hyvinvointi siirtyvät Aasiaan. Siksi on erityisen tärkeää, että varsinkin korkeaa lisäarvoa tuottavat yritykset saataisiin pysymään kotimaassa, ja houkuteltua tänne myös lisää yrityksiä. Toisaalta se, että Kiina kasvaa on edellytys koko maailmantalouden kasvulle.
Siirry lehtiartikkeliin

Europassi helpottamaan nuorten liikkumista TS 29.5.04

Eurooppalaisille nuorille tarkoitettu europassi eli koulutuspassi on tarkoitus saada käyttöön ensi vuonna. Europassi on eräänlainen koko EU:n yhteinen ansioluettelo, mihin voi kerätä kaiken koulutuksen, työkokemuksen sekä kieli- ja muut taidot. Opiskelu- ja työpaikan hakemisen uskotaan helpottuvan europassin avulla, sillä se on kautta EU:n samanlainen. Ilmaisen europassin voi saada joko oman maan opetusviranomaisilta tai tulostaa internetistä.
Siirry lehtiartikkeliin

Uusi yritys odottaa paljon Suomesta TS 2.3.04

Aker Kvaerner konserni jakautuu kolmeen yhtiöön. Turun, Helsingin ja Rauman telakat yhdistetään telakkayhtiöön, josta tulee alallaan Euroopan suurin ja maailman tilastoissa se yltää viidenneksi. Yhtiön nimeksi tulee Aker Yards. Toiseen yhtiöön kasataan konsernin öljy- ja kaasutoimiala, konepajat sekä rakennustoiminta. Kolmanteen yhtiöön siirretään Kvaernerin ongelmalapset. Uuden öljy- ja kaasuyhtiön nimeksi tulee Aker Kvaerner. Parkkiyhtiön nimeksi tulee ovelasti Kvaerner, koska nimenomaan vanha Kvaerner hankki 1990-luvun puolivälissä yhtiön nykyiset ongelmat. Uudelta telakkayhtiön konserninjohtaja Karl Erik Kjelstadin mukaan Suomen ja Saksan telakoiden yhteistyö tiivistyy entisestään. Esimerkiksi komponenttien ja osien valmistus telakoilla lisääntyy. Tämä on ainut tapa karsia kustannuksia ja lisätä tehokkuutta. Suomen telakoilta Kjelstad odottaa paljon, sillä hänen mukaansa Suomessa tehokkuus on jo nyt erittäin pitkällä.
Siirry lehtiartikkeliin

Opiskeluaikainen työ edistää juristien työllistymistä TS 28.5.04

Työssäkäynti opintojen ohella helpottaa huomattavasti juristiksi valmistuvien työn saantia. Suomen Lakimiesliiton kyselyn mukaan noin neljä viidestä opiskelijasta hankkii alan työkokemusta jo opiskeluaikanaan. Työskentely viivästytti usein opintoja, mutta keskimäärin vain muutamalla kuukaudella. Lähes puolet vastaajista katsoi, etteivät opinnot olleet viivästyneet mistään syystä. Keskimäärin vastaajat olivat valmistuneet 5,7 vuodessa. Työskentely opiskeluaikana nopeutti tuntuvasti vastavalmistuneiden työn saantia. Säännöllisesti opiskeluaikana työskennelleistä noin 70 prosenttia sai töitä heti. Samaan ylsi vain viidennes niistä, jotka eivät olleet työskennelleet opiskeluaikana lainkaan. Satunnainenkin työskentely paransi mahdollisuuksia saada töitä nopeasti.
Siirry lehtiartikkeliin

Teollisuuden liikevaihto laski Varsinais-Suomessa TS 28.5.04

Teollisuuden liikevaihto tippui viime vuonna kahdeksassa Suomen maakunnassa, kertoo Tilastokeskuksen erityisselvitys. Eniten laskua kertyi Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, joissa kaikissa liikevaihto jäi viisi prosenttia toissa vuotta pienemmäksi. Nämä alueet kärsivät viennin vähenemisestä ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksen alamäestä.
Siirry lehtiartikkeliin

Metsäteollisuus pyörii yhä enemmän venäläisellä puulla TS 28.5.04

Suomalainen metsäteollisuus pyörii lähivuosina yhä enemmän venäläisellä puulla. Stora Enson Venäjän metsätoiminnoista vastaava johtaja Kauko Parviainen arvioi, että Suomeen Venäjältä vuosittain tuotava puumäärä kasvaa nykyisestä 16 miljoonasta kuutiometristä 20 miljoonaan kuutiometriin. Parviaisen mukaan suomalaiset yhtiöt toimivat Venäjän puukaupassa itsenäiset ja kilpailevat keskenään. Sen paremmin Suomen kuin Venäjänkään kilpailuviranomaisilla ei ole ollut toimintaan mitään huomauttamista. Suomalaisten tehtaiden puusta tulee rajojen ulkopuolelta viidennes, Stora Enson tarpeesta jo lähes kolmannes. Itärajan lähellä Imatralla ja Uimaharjun Enocellin tehtaalla venäläisen puun osuus saattaa nousta hetkittäin jopa kahteen kolmannekseen. Suhteellisesti eniten tuontipuuta käytetään sellutehtailla koivumassassa.
Siirry lehtiartikkeliin

Valion kaupat eivät sulata Suomen jäätelömarkkinoita TS 28.5.04

Jäätelöalan isot uutiset eivät hetkauta alan markkinoita Suomessa, uskoo Suomen Kotijäätelön toimitusjohtaja Ritva Laine. Valion päätös myydä jäätelönsä kansainväliselle elintarvikejätille Nestlélle on herättänyt kuluttajissa närää, mutta suuremmat muutokset markkinoissa aiheuttaa Laineen mukaan kaupan omien merkkien suosion kasvu.
Siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit