Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2004

Bioalalle alueyksikkö olisi voitto TS 27.3.2004

TE-keskuksen johtajan Antti Koho on varovainen arvioidessaan Turkuun mahdollisesti saatavan Tekesin aluekeskuksen merkitystä. Koho muistuttaa, että asia on keskeneräinen. Sen verran Koho sanoo, että keskukseen ei tulisi merkittävää määrää uusia työpaikkoja. Teknologiayksikön palkkalistoilla on Turussa nykyään viisi asiantuntijaa. Mahdollisen aluekeskuksen hyödyt tulevatkin muuta kautta. Alueellinen osaaminen lisääntyisi ja sitä kautta syntyvä synergia hyödyttäisi paikallista tutkimusta ja elinkeinoelämää. Alueyksikköjen perusideana on vahvistaa jo ennestään vahvoja osaamiskeskittymiä. Turussa lääke- ja bioteollisuuden osaaminen on valtakunnallista huippua, joten tälle osaamisalueelle uusi alueyksikkö toisi lisää potkua.
Siirry lehtiartikkeliin

Turku kilpailututkimuksen solmukohdaksi TS 27.3.04

Kilpailututkimus saa lisävahvistusta huhtikuun alussa, kun Turun kauppakorkeakoulun yhteyteen avataan Suomen ensimmäinen erityisesti kilpailututkimukseen keskittyvä tutkimuslaitos. Kilpailuinstituutin johtoon nimitetty Aki Koponen näkee tutkimuslaitokselle olevan suuri tarve: Kilpailututkimusta on tehty Suomessa todella vähän. Sekin tutkimus, mitä on tehty, on hajanaista, tutkimuspäällikkönä huhtikuussa aloittava Koponen sanoo. Turun kauppakorkeakoulussassa on entuudestan vahva kilpailututkimuksen perinne. Tämä osaltaan edesauttoi Kilpailuinstituutin saamista Turkuun. Kilpailuinstituutin päätehtävänä on kehittää kilpailun analysointiin uusia menetelmiä, koordinoida kilpailututkimusta yli yliopistorajojen sekä tarjota koulutusta. Instituutti työllistää alkuvaiheessa kolme henkeä. Vuosibudjetti on ensi alkuun 150 000 euroa. Oman väen lisäksi aiotaan hyödyntää kauppakorkeakoulun tutkijoita ja muiden yliopistojen asiantuntijoita. Koponen valittelee kilpailuntutkijoita olevan Suomessa kovin vähän. Alan koulutusta pitäisi lisätä ja kilpailututkimukseen tulisi kaiken kaikkiaan keskittää enemmän resursseja.
Siirry lehtiartikkeliin

Turun yliopistosta ennätysmäärä maistereita TS 27.3.04

Turun yliopistosta valmistui viime vuonna ennätysmäärä maistereita. Yhteensä 1 090 opiskelijaa suoritti ylemmän korkeakoulututkintonsa Turussa. Tutkintomäärät kasvoivat eniten kasvatustieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Opetushenkilökunnan koko yliopistossa pysyi viime vuonna ennallaan. Tutkintojen määrän lisäyksen uskotaankin johtuvan muun muassa opinto-ohjauksen tehostamisesta. Opiskelijoiden opintojen etenemistä tullaan seuraamaan jatkossakin, minkä toivotaan lisäävän valmistuneiden määrää entisestään. Moni Turun yliopiston kasvatti myös työllistyy opiskeluseudulleen. Puolet vuosina 1998 – 2001 valmistuneista opiskelijoista jäi töihin Varsinais-Suomeen. Neljäsosa Turussa opiskelleista työskenteli Uudellamaalla.
Siirry lehtiartikkeliin

Pk-yritykset kantavat vastuun työpaikoista TS 26.3.04

Liian vähälle huomiolle viime viikkoina ovat jääneet ne pienet yritykset, jotka työllistävät ja ennen kaikkea pitävät palkkaamansa työntekijät, sanoi Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Kirsi-Marja Kajander yrittäjien seminaarin avajaispuheenvuorossa torstaina Turussa. Varsinaissuomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten odotukset tälle vuodelle ovat varsin myönteiset. Varsinais-Suomen Yrittäjien helmikuussa tekemään kyselyyn vastanneista 25 prosenttia ilmoitti palkkaavansa lisää työntekijöitä tänä vuonna ja yksikään ei ollut vähentämässä väkeä. Yksityisen sektorin työpaikoista jo 60 prosenttia on pk-yrityksissä, ja osuus näyttäisi kasvavan.
Siirry lehtiartikkeliin

Suomalainen osaamisketju vuotaa, ideoista syntyy liian harvoin tuotteita TS 26.3.04

Suomalainen osaaminen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen taso eivät saa pelkästään kehuja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselta (kesk), joka vieraili Turussa Varsinais-Suomen Yrittäjien seminaarissa torstaina. Satsaus innovaatioketjuun on ollut oikea. Useiden selvitysten mukaan suomalaisen innovaatioketjun alkupää toimii hyvin niin perus- kuin soveltavassakin tutkimuksessa. Ongelmia syntyy ideoiden tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa. Ketju vuotaa: hyvät ideat eivät jalostu riittävästi tuotteiksi eivätkä luo työpaikkoja Suomeen tai vahvista suomalaisia yrityksiä. Osaamisen tuoma hyvinvointi valuukin osin ulkomaille, Pekkarinen sanoo. Pekkarinen näkee ideoiden kaupallistamisessa kaksi ongelmaa: puutteet liiketaloudellisessa osaamisessa ja riskirahoituksen vähäisyys.
Siirry lehtiartikkeliin

Vientihintojen lasku huolestuttaa Suomen Pankkia TS 25.3.04

Vientihintojen jatkuva heikkeneminen huolestuttaa Suomen Pankin pääjohtajan tehtäviä hoitavaa Matti Louekoskea. Määrällisesti Suomen vienti kasvaa, mutta rahaa vienti tuo vuosi vuodelta vähemmän tavaramäärään verrattuna. Tavaroiden ja palvelujen viennin hinnasta oli viime vuonna viistetty jo yli kymmenesosa pois vuoden 2000 arvoon verrattuna, ja lasku jatkuu tänäkin vuonna. Suomen Pankki julkisti keskiviikkona tuoreimman talouskatsauksensa, jonka mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,6 prosenttia. Louekosken mukaan Suomen talouden tila on puoliaurinkoinen, mutta taivaalla on näkyvissä jo mustia pilviä. Vientihintoja koskevan rakenteellisen ongelman lisäksi ongelmia aiheuttaa väestön ikääntyminen. Paljon esillä olleiden Viro- ja Kiina -ilmiöiden lisäksi Suomea uhkaa koventunut kilpailu pitkälle kehittyneiden teollisuusmaiden taholta, Louekoski arvioi. Työttömyys pysyy Louekosken mukaan valitettavasti korkealla seuraavat kolme vuotta. Suomen Pankin ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tämän vuoden 9,0 prosentista 8,5 prosenttiin vuonna 2006.
Siirry lehtiartikkeliin

Kemianteollisuus näkee jo selviä nousun merkkejä TS 24.3.04

Kasvun merkit voimistuvat kemianteollisuudessa sekä Suomessa että Euroopassa, Kemianteollisuus ry arvioi tuoreessa suhdannekatsauksessaan. Kemianteollisuus on sen mukaan tällä hetkellä optimistisin kaikista teollisuuden toimialoista. Suomen kemianteollisuuden tuotanto nousi vuonna 2003 noin kaksi prosenttia suuremmaksi kuin vuonna 2002, ja Euroopassa alan tuotannon taso nousi viimeisellä vuosineljänneksellä. Myös maailman kemianteollisuudessa on tapahtunut käänne parempaan, Kemianteollisuus katsoo. Kemianteollisuuden eurooppalainen järjestö CEFIC ennustaa alan tuotannon kasvavan vuonna 2004 ja vuonna 2005 yli kolme prosenttia.
Siirry lehtiartikkeliin

Varsinais-Suomi kisaa kakkosmaakunnan asemasta tieto- ja viestintäalalla TS 24.3.04

Varsinais-Suomi kisaa maan kakkosmaakunnan asemasta tieto- ja viestintäalalla eli ict-alalla Oulun ja Tampereen seutujen vahvoista keskittymistä huolimatta. Uusimaa on pääkaupunkiseudun ansiosta ylivoimainen ykkönen: liikevaihtoa kertyy vuositasolla noin 27 miljardia euroa. Varsinais-Suomen kahdeksan miljardin euron liikevaihto riittää kakkossijaan. Työntekijämäärillä mitattuna Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa ovat tasoissa noin 12 000 työntekijällään. Uusimaa työllistää 80 000 ict-alan ammattilaista. Varsinais-Suomi on erityisen vahva ict-tavaratuotannossa. Neljäsosa Suomen ict-alan tavaratuotannosta syntyy Varsinais-Suomessa. Toisaalta yli 90 prosenttia Varsinais-Suomen tavaratuotannosta syntyy Nokian tuotantoyksiköissä Salossa, selviää Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelun tekemästä Ict-luotaimesta.
Siirry lehtiartikkeliin

Muumimaailma investoi miljoonia vuoden kuluessa TS 24.3.04

Naantalin Muumimaailma uusii kasvojaan merkittäviltä osin ensi talven aikana. Kailon muumisaareen valmistuu uusi teatteri, myymälä, ruokailutilat ja laivaa muistuttava lippumyymälä. Operatiivinen johtaja Tomi Lohikoski ei halua vielä arvioida tarkkoja investointikustannuksia, mutta 2–3 miljoonan euron rakennushankkeista lienee joka tapauksessa kyse. Lohikosken mukaan Muumimaailman noin neljän miljoonan euron liikevaihto on polkenut paikallaan viime vuosien ajan. Samanaikaisesti menot ovat olleet tasaisessa kasvussa. Yrityksen viime vuoden tulos jäi kuitenkin vielä plussalle. Heinäkuun huippuviikoiksi Muumimaailma ei havittele Naantaliin lisäväkeä. Sen sijaan uusia kävijöitä on tarkoitus houkutella kesä- ja elokuulle sekä tilausperiaatteella myös talvikaudeksi. Kesäkuun 12. päivä ovensa avaava ja 15. elokuuta kesäkautensa päättävä Muumimaailma tarjoaa kausiluontoista työtä 220 henkilölle. Työpaikkahakemuksia tuli tänä keväänä yli 3 500.
Siirry lehtiartikkeliin

Lomautukset kasvattivat työttömyyttä Varsinais-Suomessa TS 24.3.04

Varsinais-Suomen työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa 23 900 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni tammikuusta 500 henkilöllä, mutta lomautettujen määrän kasvu käänsi työttömyyden kasvuun vuositasolla, sillä työttömien määrä oli 1 000 henkeä eli 4,3 % viime vuoden helmikuista suurempi. Helmikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 10,5 % ja koko maassa 11,7 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Uusia työpaikkoja oli 4% enemmän kuin vuosi sitten.
Siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »