Bioala tärkeäksi vasta teollisen tuotannon myötä TS 30.3.04

Jotta bioteknologia nousisi merkittäväksi toimialaksi Suomessa, tarvitaan yrityksiä, jotka pystyvät myös teolliseen tuotantoon.
– Kansantalouden kannalta olisi tärkeää, että suomalaiset innovaatiot johtaisivat myös työpaikkoihin Suomessa, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuspäällikkö Terttu Luukkonen. Luukkosen mukaan esimerkiksi lääkekehitysalalla on tyypillistä, että pienet yritykset rahoittavat toimintaansa myymällä oikeuksia tai lisenssejä keksintöihinsä suurille kansainvälisille lääkeyhtiöille. Tämä pienentää keksinnön tehneen yrityksen riskiä, mutta kaventaa samalla lopputuotteesta saatavia tuottoja.
Siirry lehtiartikkeliin