Ohjelma ainakin lupaa paljon TS 31.1.04

Viime syyskuussa paketoimansa talouspoliittisen ohjelman tavoitteeksi hallitus ilmoittaa yritteliään yhteiskunnan. Edellytyksenä sille on varmistaa yritysten toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus pitkälle. Tärkeimmiksi yritteliään yhteiskunnan kivijaloiksi hallitus nimeää talouden kasvun turvaamisen, kohtuullisen ja vakaa korkotason sekä alhaisen inflaation, koska ne antavat yrityksille mahdollisuuden investoida ja työllistää pitkäjänteisesti. Luvatuista 50 seudullisesta yrityspalvelupisteestä osa jo toimii. Hallitus lupaa kehittää starttirahaa. Ensi vuonna helpotetaan verotusta erityisesti matalan tuottavuuden aloilla työn antamisen ja vastaanottamisen kannustamiseksi.
Siirry lehtiartikkeliin