Talouden näkymät hieman kohentuneet

Ensi vuotta koskevia talouden kasvuarvioita on nostettu etenkin Yhdysvalloissa. Euroalueella sekä teollisuuden että palvelusektorin suhdanneodotukset ovat aiempaa myönteisempiä, mutta euron vahvistumiseen liittyvä riski aiheuttaa huolta teollisuudelle. Eurooppalaisten yritysten investointien piristymistä ei siten ole vielä näköpiirissä. Koko euroalueen kasvu tahdittuu lähinnä Yhdysvaltojen mukaan, olettaen että dollari ei heikkene voimakkaasti. Japanissa yrityssektorin konkurssit ovat vähentyneet tuntuvasti ja investoinnit ovat hieman lisääntymässä. Investointeja suunnittelevat erityisesti kommunikaatioala sekä kone- ja autonvalmistajat ja vähittäiskauppa.

Suomessa teollisuustuotanto on polkenut paikoillaan, ja rakentamisen määrä on hieman supistunut, mutta vähittäiskaupan myynti on kasvanut reippaasti kotitalouksien ostovoiman kasvun myötä. Syyskuinen teollisuuden luottamusindikaattori osoitti varsinaisen alamäen päättyneen, mutta näkyvämpää nousua joudutaan vielä odottamaan. On ilmeistä, että kotitalouksien ostovoima kohoaa selvästi ensi vuonnakin, joten kaupan myynnin voi odottaa kasvavan myös ensi vuonna. Kaikkiaan suhdannenäkymät ensi vuodelle ovat hieman tätä vuotta paremmat.

Työllisten määrä on tammi-syyskuussa ollut 0,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Työvoiman tarjonta on supistunut 0,2 prosenttia. Tehdyt työtunnit ovat samalla vähentyneet vajaat kaksi prosenttia. Teollisuudessa työllisten lukumäärä on vähentynyt lähes 5 prosenttia, työllisten määrä on kuitenkin kasvanut rakentamisessa ja palveluelinkeinoissa. Työttömyysaste oli tammi-syyskuussa keskimäärin 9,3 prosenttia, eli aivan sama kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömyyden nousua on hillitty lisäämällä valtiovallan työvoimatoimenpiteitä tänä vuonna 12 prosenttia. Jatkossa työttömyysasteen odotetaan jo hieman kohoavan. Uudelleen se voinee alentua vasta ensi vuoden jälkipuoliskolla.

Lähde: Sampo (Tarja Heinonen, Lauri Uotila): Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat, Lokakuu 2003