Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2003

Museovirasto suunnittelee yli 40 uuden viran sijoitusta maakuntiin TS 29.11.03

Museovirasto valmistelee noin 50 viran hajasijoituspakettia, joka toisi vähintään neljä uutta alan työntekijää yhteensä 13 paikkakunnalle eri puolella Suomea. Uudet alueelliset palveluyksiköt toimisivat samoilla paikkakunnilla kuin nykyiset ympäristökeskukset. Lounais-Suomen historiallisen merkityksen vuoksi Turun yksikön vahvuus olisi joitakin virkoja suurempi kuin muualla, ennakoi Museoviraston uusi pääjohtaja Paula Purhonen. Paketin tarkoituksena on varmistaa, että joka puolella maata on saatavilla museoalan asiantuntemusta etenkin kuntien kaavoituksen tarpeisiin. Tähän asti huomattava osa Museoviraston lausunnoista on perustunut vain kirjalliseen aineistoon.
Siirry lehtiartikkeliin

Asunnon vaihdot ja remontit pitävät keittiökalustevalmistajat kiireisinä TS 29.11.03

Suomalaiset keittiökalustevalmistajat ovat viime vuosina olleet kiireisiä. Matala korkotaso ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa ovat selvästi lisänneet innokkuutta asuntojen vaihtoihin ja remontteihin. TE-keskusten ja kauppa- ja teollisuusministeriön tuoreen toimialaraportin mukaan keittiökalusteiden valmistajilla onkin parhaat näkymät huonekalualalla. Huonekaluteollisuuden toimialaraportin mukaan keittiökalustevalmistajien kysyntä on ollut hyvää sekä viime että tänä vuonna. Tilaukset tulevat suhteellisen tasaisesti jatkuvasta uudisrakentamisesta ja kasvavasta korjausrakentamisesta. Toimialaraportin mukaan vuonna 2001 Suomessa oli 321 keittiökalustevalmistajaa, ja näiden palveluksessa 2 800 työntekijää.
Siirry lehtiartikkeliin

Teollisuus näkee valoa kaamoksessa TS 29.11.03

Teollisuuden luottamus tulevaan on kohentunut, mutta kuluttajia painaa aikaisempaa enemmän huoli työllissyysnäkymien heikentymisestä. Teollisuudessa tulevaisuutta arvioidaan nyt myönteisimmin kolmeen vuoteen. Tästä huolimatta Teollisuuden ja Työnantajien keskusliiton TT:n marraskuun kyselyn loppusaldo oli vielä hieman pitkän ajan keskiarvoa heikompi. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin osallistuneet suhtautuvat edelleen luottavaisesti omaan talouteensa ja työllisyyteensä. Sen myötä barometrin kokonaisarvio notkahti vain hieman.
Siirry lehtiartikkeliin

Microcell lopettaa toimintansa Turussa TS 28.11.03

Matkapuhelimia ja muita langattomia laitteita suunnitteleva Microcell lopettaa toimintansa Turussa ja Espoossa. Turussa potkut uhkaavat noin 50 työntekijää ja Espoossa työttömäksi voi jäädä noin 30 henkeä. Oululaislähtöinen Microcell kertoi yt-neuvottelujen alkamisesta torstaina. Yhtiö aikoo keskittää Suomen toimintansa Ouluun ja Kuopioon ja irtisanoo tämän vuoksi kaikkiaan 120–180 henkeä. Microcellin ruotsalainen viestintäjohtaja Jan Ahrenbring sanoo, että yhtiö pyrkii vähentämään irtisanottavien määrää tarjoamalla vastaavaa työtä Oulusta. Yhtiön yhteensä 760 työntekijästä noin 400 työskentelee Suomessa.
Siirry lehtiartikkeliin

Maahanmuuttajille halutaan töitä TS 28.11.03

”Siit ei tuu mitään.” ”Se on ihan jees.” ”Me ollaan nyt parhaat ystävykset.” Kun projektimies Imad Kawani selvitteli suomalaisten suhtautumista ulkomaalaissyntyisiin työtovereihinsa, vastauksia kertyi kolmenlaisia. Yhtä kirjavaan näkemyskimaraan tuntuivat törmänneen jokseenkin kaikki, jotka osallistuivat torstaina Turussa maahanmuuttajien työllisyysnäkymiä tähyilevään seminaariin. Syrjäytymisvaarassa olevista maahanmuuttajista huolta kantavan Aboavita-projektin järjestämän keskustelutapahtuman teemana oli Equal Opportunities — Tuottavaan tasa-arvoon?. Pohdittiin, ovatko maahanmuuttajat oikeasti ratkaisu tulevaisuuden työvoimaan tai mitä hyötyä työnantajalle on monikulttuurisesta työyhteisöstä. Todettiin, että jees-kannan läpimurto vaatii peiliin katsomista kaikilta – maahanmuuttajilta itseltään, heidän lähipiiriltään, viranomaisilta, poliittisilta päättäjiltä.
Siirry lehtiartikkeliin

Merituki antaa matkustajalaivoille viiden vuoden hengähdystauon TS 28.11.03

Suomen alusrekisterissä olevat matkustaja-alukset saavat kaipaamansa lisätukea valtiolta viiden vuoden määräajaksi, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi torstaina kattavan tukipaketin. Valtio on nyt tehnyt sen, minkä se voi EU:n puitteissa tehdä. Meillä on viisi vuotta aikaa miettiä matkustajalaivojen tulevaisuutta, kommentoi päätöstä Silja Linen toimitusjohtaja Antti Pankakoski. Sekä varustamot että merimiehet ovat pääosin tyytyväisiä matkustajalaivojen tukipäätökseen. Sen avulla Ruotsi ja Suomi ovat nyt tasaveroisia kilpailijoita alalla. Toisaalta virolaisten kilpailuetu säilyy tuesta huolimatta, surraan varustamoissa.
Siirry lehtiartikkeliin

Lomautukset pilaavat jälleen Finluxin työntekijöiden joulun TS 27.11.03

Lomautukset ovat jälleen kerran alkaneet Finluxin tv-tehtaalla. Marraskuussa pakkolomalle joutui 70 tuotannon työntekijää ja tällä viikolla yritys on joutunut laajentamaan lomautuksia niin, että ne koskevat nyt 130 tuotannon työntekijää. Joulukuun puolessa välissä koko tehdas menee kiinni loppiaiseen asti ja tuolloin lomautukset koskevat myös toimihenkilöitä. Finluxin 404 työntekijää ja toimihenkilöä ovat jo tottuneet lomautuksiin, joita on jatkunut viisi vuotta. Kuitenkin tämä syksy lupasi parempaa ja yritys kutsui kaikki työntekijänsä töihin lokakuun alkupuolella. Viennin Saksaan piti turvata Finluxin tulevaisuus.
Siirry lehtiartikkeliin

Humanistien säästökuuri iskee kielitieteisiin TS 27.11.03

Humanistinen tiedekunta teki kipeitä päätöksiä keskiviikkona tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Tavoitteena on säästää palkkarahoissa 460 000 euroa vuoteen 2007 mennessä. Laitoksille annettiin vapaus toteuttaa säästöt parhaaksi katsomallaan tavalla. Dekaani Riita Pyykön mukaan tämä kuitenkin todennäköisesti merkitsee virkojen lakkautuksia. Säästöpäätökset koskevat pohjoismaisen filologian, suomen kielen, historian sekä englannin, saksan ja ranskan kääntämisen oppiaineita. Ketään ei irtisanota, vaan virka lopetetaan niiden haltijoiden jäädessä eläkkeelle. Pyykön mukaan se, mistä säästetään, riippuu tuloksellisuudesta sekä siitä, onko laitoksilla mahdollisuus virkojen lakkauttamiseen eläköitymisen kautta. Ketään ei haluta irtisanoa. Oppiaineita ei myöskään aiota lakkauttaa. Laitoksia ei toistaiseksi ole lähdetty yhdistämään, mutta nykyiset päätökset voivat viedä siihen suuntaan.
Siirry lehtiartikkeliin

Terveys- keskusten lääkärivaje kasvaa yhä TS 27.11.03

Lääkärivaje on edelleen kasvussa terveyskeskuksissa. Lääkäriliiton tuoreen selvityksen mukaan lääkärin toimista on hoitamatta 15,8 prosenttia, kun viime vuonna vajaus oli 11,4 prosenttia. Kaikkiaan Suomen terveyskeskuksissa oli viime lokakuussa täyttämättä olevia, avonaisia virkoja 554 kappaletta, kun vuotta aiemmin niitä oli 381. Näin siitäkin huolimatta, että samaan aikaan työssä olevien lääkärien määrä on vuodessa kasvanut vajaalla kahdellasadalla, keskiviikkona Lääkäriliiton vuosittaista selvitystä esitellyt koulutuspäällikkö Hannu Halila kertoi.
Siirry lehtiartikkeliin

Opiskeluoikeuteen harkitaan rajoituksia TS 27.11.03

Opetusministeriössä harkitaan tiukkoja rajauksia opiskeluoikeuteen yliopistossa. Vielä keskeneräisen toimenpideohjelmaluonnoksen mukaan kokopäiväisesti opiskelevalla olisi useimmissa tapauksissa seitsemän vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa. Jos tutkintoa ei suorittaisi määrätyssä ajassa, opinto-oikeus ehdotetaan menetettäväksi. Yliopisto voisi kuitenkin erityisestä syystä myöntää lisää opiskeluaikaa. Ehdotettujen rajausten mukaan kandidaatin tutkinto tulisi yleensä tehdä kolmessa ja maisterin tutkinto viidessä vuodessa ja joustovaraa olisi kaksi ylimääräistä vuotta. Kaavaillun uudistuksen olisi määrä tulla voimaan syksyllä 2005.
Siirry lehtiartikkeliin

« Vanhemmat artikkelit